11.  Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad

...

    10.  8 czerwca 2010 r. Politechnika Warszawska złożyła ofertę w otwartym konkursie „Organizacja i

...

    9.  W dniu 12 marca 2010 r.  w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i

...

     8. Członkowie Komitetu Głównego OWiUB!

 

     Zgodnie z Harmonogramem XXIII edycji Olimpiady w dniu 12

...

     7. W dniu 26 lutego 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało organizatorowi Olimpiady Wiedzy i

...