21.  W związku z pojawiającymi się prośbami o przesłanie Wzoru zgłoszenia na zawody okręgowe XXIV

...

     20.  W dniu 1 grudnia 2010 r. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie

...

     19.  Do dnia 16 listopada 2010 r. zostały wysłane pocztą tradycyjną (przesyłką priorytetową) do 34

...

     18. 9 listopada 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i

...

     17.  W dniu 29 października 2010 r. zostały wysłane pocztą tradycyjną (przesyłką priorytetową) do 171

...