Wyniki zawodów III stopnia (centralnych) XXX OWiUB


  § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.2.5. ust. d) i e)

zawody w dniu 7 kwietnia 2017 r.

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół 

  

   Zgodnie z uchwalonym przez Komitet Główny Olimpiady Regulaminem pracy Centralnego Jury Zawodów 10-12 marca 2017 r. centralny Zespół Sprawdzający dokonywał weryfikacji prac z zawodów okręgowych (4.03.2017 r.) w oparciu o kryteria ustalone dla poszczególnych zadań oraz materiały pomocnicze do oceny przekazane przez Radę Naukową. Przeprowadzono kalibrację ocen 12 niezależnych zespołów sprawdzających. Kwalifikacja na zawody centralne nastąpiła „z udziałem” zgromadzonych w jednym miejscu i zakodowanych wszystkich prac (centralna kwalifikacja).

   Z upoważnienia Komitetu Głównego OWiUB centralny Zespół Sprawdzający CJZ w składzie:

  1. dr inż. Andrzej Marynowicz (Politechnika Opolska) – Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB kierujący pracami Centralnego Jury Zawodów,
  2. dr inż. Anna Jankowska (Politechnika Warszawska) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB kierująca pracami Rady Naukowej,
  3. dr inż. Magdalena Kruk (Politechnika Warszawska) – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB,
  4. dr inż. Marcin Radoń (Politechnika Krakowska) – członek Komitetu Głównego OWiUB,
  5. mgr inż. Roman Lulis (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa) – członek Komitetu Głównego OWiUB

zakwalifikował na zawody centralne (III stopnia) w Białymstoku w dniach 6-8 kwietnia br. 90 uczestników – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 52 kolejnych uczestników, którzy w zawodach okręgowych (po weryfikacji prac) uzyskali 44 i więcej pkt. oraz dodatkowo 2 kolejnych najlepszych  reprezentantów  szkoły-gospodarza zawodów.

   

Lista uczestników dopuszczonych do udziału

w zawodach III stopnia (centralnych) XXX OWiUB.   

§ 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.2.5. ust. b)

listy kwalifikacyjne

 na FC XXX OWiUB

 

 kwalifikacja uczestników

 

wykaz szkół

 

 

 

Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXX OWiUB.
  § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.2.4. ust. d) i  pkt. 4.2.6. - 4.2.9.

zawody w dniu 4 marca 2017 r. 

ostateczna

klasyfikacja uczestników

w 12 okręgach

- po uwzględnieniu

korekt wyników prac:

godło 685 (okręg II),

godło 187 (okręg VII),

godło 401 (okręg X)

 

I. okręg południowo-zachodni

 

klasyfikacja uczestników
 
ranking szkół

 

II. okręg bydgoski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

III. okręg lubelski 

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

IV. okręg centralny

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

V. okręg krakowski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

VI. okręg warszawski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

VII. okręg rzeszowski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

VIII. okręg białostocki

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

IX. okręg gdański

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

X. okręg      śląski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

XI. okręg zachodni

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

XII. okręg szczeciński

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół