Z okazji jubileuszu 35-lecia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizatorzy ustanowili wyróżnienie PROMOTOR OLIMPIADY. Na wyróżnienie składają się: uroczysty list w formie podziękowania i odznaka w postaci metalowej przypinki według poniższego wzoru

 

     PROMOTOR  OLIMPIADY jest tytułem honorowym nadawanym za aktywny udział w przedsięwzięciu obecnie lub w przeszłości. Pieczę nad nadawaniem tytułu sprawuje Prezydium Komitetu Głównego OWiUB, a z wnioskiem o wyróżnienie mogą wystąpić członkowie Komitetu Głównego Olimpiady. Na okoliczność organizacji  XXXV Finału Centralnego OWiUB w Opolu przyznano ponad 800 wyróżnień osobom, bądź instytucjom. Wyróżnienia są znakowane centralnie przydzielonym nr kolejnym, a rejestr jest publikowany na stronie internetowej Olimpiady.

Rejestry wyróżnień

PROMOTOR  OLIMPIADY

centralny

w okręgu I. południowo-zachodnim

w okręgu II. bydgoskim

w okręgu III. lubelskim

w okręgu IV. centralnym

w okręgu V. krakowskim

w okręgu VI. warszawskim

w okręgu VII. rzeszowskim

w okręgu VIII. białostockim

w okręgu IX. gdańskim

w okręgu X. śląskim

w okręgu XI. zachodnim

w okręgu XII. szczecińskim