Politechnika Warszawska laureatem w projekcie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"   

Rankingi i konkursy uczelni:  2019 Perspektywy  Polska i świat 

         WAŻNY KOMUNIKAT!!!

        Informujemy, że zaplanowany na 2-4 kwietnia 2020 r. Finał Centralny XXXIII OWiUB w Rzeszowie nie odbędzie się w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

        Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej wszyscy uczniowie zakwalifikowani do trzeciego etapu OWiUB otrzymują tytuły finalistów (wraz z przysługującymi z tego tytułu uprawnieniami).

        Dodatkowe informacje będą zamieszczane w zakładce "Finał Centralny".

    

          Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

        Cele Olimpiady:
- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
- zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.
 
     Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady. W uznaniu dorobku Olimpiady pod auspicjami Uczelni Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyróżnił członków Komitetu Głównego OWiUB medalami upamiętniającymi 100-lecie Odnowienia tradycji POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. W historii Olimpiady 12 członkom Komitetu Głównego Rektor przyznał odznakę "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej" nadawaną osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia.