Politechnika Warszawska laureatem w projekcie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"   

Rankingi uczelni:  ranking kierunków studiów    pozycje polskich uczelni   Polska i świat  
border=

   

 

 

 

 

 

 

 

     Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. 

       Cele Olimpiady:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
- zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.
 
     Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady. W uznaniu dorobku Olimpiady pod auspicjami Uczelni Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyróżnił członków Komitetu Głównego OWiUB medalami upamiętniającymi 100-lecie Odnowienia tradycji POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. W historii Olimpiady 12 członkom Komitetu Głównego Rektor przyznał odznakę "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej" nadawaną osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia.