Wybrane zdarzenia w roku 2023

 

18. Najlepsze technika w branży budowlanej - Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023

     12 stycznia 2023 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i Techników „Perspektyw”. W jubileuszowej XXV edycji rankingu (a uwzględniając 5 lat pilotażu to już 30 lat!) wyłoniono  najlepszych w Polsce 1000 liceów i 500 techników.

     Najwyżej sklasyfikowanym w kraju technikum budowlanym zostało Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze8 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników!

     Drugim najwyżej sklasyfikowanym technikum w branży budowlanej jest Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej 12 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników.

     Trzecią szkołą budowlaną w kraju jest Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie 16 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników.

         Dalsze szczegóły na stronie Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy":

         https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-technikow 

     Z tym większą satysfakcją przyjmujemy wyniki Rankingu, że wymienione szkoły od wielu lat z powodzeniem startują w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – w rankingu szkół Finału Centralnego ostatniej XXXV edycji OWiUB szkoła z Zielonej Góry zajęła I miejsce, szkoła z Limanowej – II miejsce, a szkoła z Warszawy – IV miejsce. Ponadto Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie przejawia wielką aktywność również w sferze organizacyjnej współzawodnictwa szkół budowlanych – został jednym z 4 współorganizatorów tegorocznego XXXVI Finału Centralnego w Warszawie.

     Serdeczne gratulujemy uzyskania tytułów „Złotych Szkół”!!! 

 

  


Wybrane zdarzenia w roku 2022

 

17. Minęło 10 lat od objęcia patronatu zawodowego nad Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, służącego promocji kształcenia w branży budowlanej.

      Dotychczasową owocną współpracę organizatora Olimpiady – Politechniki Warszawskiej z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa postanowiono rozszerzyć. Polska Izba Inżynierów Budownictwa od 2022 roku dołącza do grona Sponsorów Generalnych OWiUB. Partycypacja w kosztach organizacji zawodów pomoże organizować na wysokim poziomie współzawodnictwo edukacyjne wśród kilku tysięcy młodzieży techników budowlanych. Nadal będzie kontynuowana tradycja wyróżniania najlepszej szkoły w Finale Pucharem Prezesa Krajowej Rady PIIB, będącego nobilitacją dla młodzieży, jej opiekunów i organizatorów.

 


Wybrane zdarzenia w roku 2021

 

16. Jubileusz 40-lecia aktywności społecznej członka Komitetu Głównego OWiUB, Romana Lulisa na rzecz współzawodnictw młodzieży szkół budowlanych.

 

 


Wybrane zdarzenia w roku 2020

 

15. Sukcesy „naszych” szkół olimpijskich w Rankingu „Perspektyw” 2020. 

     9 stycznia 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i Techników „Perspektyw”. W XXII edycji rankingu analizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników. W zależności od uzyskanych miejsc szkołom przysługują tytuły honorowe „Złotej” (miejsca 1-100), „Srebrnej” (miejsca101-300) i „Brązowej” (miejsca 301-500) Szkoły będące znakami jakości tych placówek edukacyjnych. W pracach Kapituły Rankingu złożonej z przedstawicieli trzech środowisk: przewodniczących komitetów głównych olimpiad, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) brał udział Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Andrzej Oniszczuk.

W Rankingu Techników 2020 o uzyskanym wskaźniku rankingowym decydowały cztery kryteria z następującymi wagami procentowymi:

- sukcesy w olimpiadach 20 %

- matura (przedmioty obowiązkowe) 20 %

- matura (przedmioty dodatkowe) 30 %

- wyniki egzaminów zawodowych 30 %

Najwyżej sklasyfikowanym w kraju technikum budowlanym zostało Technikum Nr 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze7 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników!

Spośród szkół startujących w OWIUB tytuły „Złotej Szkoły” 2020 Ogólnopolskiego Rankingu Techników uzyskały jeszcze technika z:

Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego w Warszawie – 14 miejsce,

Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 17 miejsce,

Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu – 28 miejsce,

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu – 40 miejsce,

Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie – 41 miejsce,

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 55 miejsce,

Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie – 58 miejsce,

Zespołu Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy – 60 miejsce,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej – 68 miejsce,

Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu – 77 miejsce,

Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – 81 miejsce.

     Również w Rankingu Szkół Olimpijskim uwzględniającym wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad najwyżej sklasyfikowana spośród szkół startujących w naszej Olimpiadzie została  „Budowlanka” z Zielonej Góry, zajmując 76  miejsce w gronie  wszystkich liceów i techników.

Serdeczne gratulacje całej „naszej” 12 „Złotych Szkół”!!!

 


Wybrane zdarzenia w roku 2019

 

14. Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prowadzone są projekty służące podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie, w tym odnoszące się do wsparcia laureatów olimpiad przedmiotowych. Zakresem projekty obejmują opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych. Prace koordynuje dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. Studenckich. Zadania są podejmowane w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – realizacja „Trzeciej Misji Uczelni”:

Studencki Tydzień dla uczniów zainteresowanych w przyszłości studiowaniem na WIL PW – kontynuacja zadania zapoczątkowanego przed dwoma laty (patrz wpis nr 11 poniżej).

Praktyczne spotkania dla uczniów w celu zapoznania z perspektywami pracy w zawodzie inżyniera budownictwa.

Innowacje w budownictwie dla uczniów i nauczycieli obejmujące prezentacje najnowszych osiągnięć w branży budowlanej.

Innowacyjne budowy dla uczniów i nauczycieli dające możliwości bezpośredniego zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w branży budowlanej.

Branżowe szkolenia dla nauczycieli.

BIM na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz BIM w zainteresowanych szkołach obejmujące podstawy Building Information Modelling.

Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych mogą wziąć udział w Projekcie pt. „Szkoła Orłów na PW”.

Celem Projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych/innych o zasięgu krajowym i międzynarodowym poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W rekrutacji może wziąć udział każdy student I roku studiów I stopnia, który:

  1. a) został przyjęty na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce,
  2. b) jest laureatem olimpiady przedmiotowej/innej o zasięgu krajowym (uwzględnionej w Uchwale Senatu nr 283/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów) lub międzynarodowym.

Laureat olimpiady może zyskać na Politechnice Warszawskiej:

  1. Wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 27 miesięcy (kwota 1370,70 zł miesięcznie).
  2. Jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne (kwota 200 zł brutto).
  3. Indywidualną opiekę Tutora w wymiarze maksymalnie do 180 godzin przez okres maksymalnie 27 miesięcy. Czytaj dalej "Rekrutacja Tutorów w Szkole Orłów na PW" 

Działanie jest finansowane w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Szkoła Orłów”.

 


13. O różnych wymiarach promocji olimpijczyków w wywiadzie „Inżyniera Mazowsza” (DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA - Nr 4 (80) lipiec/sierpień 2019) z Kierownikiem Organizacyjnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

     W 2019 roku jedną z nagród ufun­dował i wręczył Krzysztof Tokarek*, jeden z laureatów ubiegłych edycji. Czy spotyka Pan dawnych olimpij­czyków na drodze zawodowej?

     Krzysztof Tokarek sam się z nami skontaktował. – Jestem wdzięczny za moją edukację – tak wyjaśnił swoją de­cyzję. Zdecydowana większość olimpij­czyków pozostała w branży budowlanej. Niektórzy mają własne firmy, inni pełnią ważne funkcje w gospodarce lub sami uczą. Udział w OWiUB pomaga w wy­borze drogi zawodowej, daje szansę dostania się na studia techniczne bez postępowania kwalifikacyjnego. Czytaj dalej str. 6-7 "Trzydzieści dwie olimpiady" 

*Krzysztof Tokarek, trzykrotny laureat OWiUB (8 miejsce w 1998, 4 miejsce w 1999, 2 miejsce w 2000), absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2017

 

12. Nawiązanie kontaktu z wydawnictwem ZPR Media S.A. podczas jubileuszowego Finału Centralnego XXX OWiUB w Białymstoku zaowocowało objęciem patronatem medialnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przez serwis muratorplus.pl.

     W dniu 16 maja 2017 r. grupa ZPR Media S.A. przedstawiła List intencyjny dotyczący Objęcia Patronatem „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”. Wydawnictwo jest trwale i nierozerwalnie związane z branżą budowlaną, zauważa i docenia OWiUB jako ciekawą inicjatywę związaną z budownictwem oraz pogłębiającą wiedzę i umiejętności budowlane, a także kształtującą nawyk doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych. Przedmiotem działalności wydawnictwa jest określanie standardów budownictwa jednorodzinnego, propagowanie tanich rozwiązań i w „dobrym stylu”.

     Serwis muratorplus.pl deklaruje wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi w zakresie budownictwa, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz deklaruje gotowość do publikacji materiałów redakcyjnych dotyczących Olimpiady.

     Komitet Główny Olimpiady w dniu 17 maja 2017 r. przyjął z zadowoleniem ofertę ZPR Media S.A. w zakresie patronatu medialnego nad OWiUB.

     Realizując misję podnoszenia rangi i jakości średniego kształcenia w dziedzinie budownictwa powiązaną z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry, organizatorzy Olimpiady pozostają otwarci na partnerską współpracę z instytucjami i organizacjami w branży budowlanej.

     Podjęcie współpracy medialnej posłuży propagowaniu wiedzy specjalistycznej, poprawi skuteczność dotarcia z nią do jak najszerszego grona adresatów – kształcących się na przyszłych budowlańców młodych ludzi oraz do ich nauczycieli. 

     W ramach współpracy serwis uzyska dostęp do założeń merytorycznych i organizacyjnych naszej inicjatywy edukacyjnej oraz do informacji o rezultatach kontynuowanego od 30 lat współzawodnictwa, a także do bieżących informacji z poszczególnych etapów zawodów.

     Od najbliższej edycji zamierzamy włączyć śledzenie serwisu muratorplus.pl do zakresu źródeł (wykazu lektur)  profesjonalnej wiedzy budowlanej w ramach przygotowań do zawodów.

     Zapraszamy do zapisania się na newsletter http://www.muratorplus.pl/newsletter

 


11. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje „studencki tydzień” dla wybranych, najlepszych-najzdolniejszych uczniów ustalając odbiorców na podstawie doświadczeń płynących z 30-letniego dorobku Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

     Projekt kierowany jest do wybitnie zdolnych uczniów, którzy myślą o przyszłości studenckiej i wiążą ją z Politechniką Warszawską, ale również do tych, którzy obawiają się aplikowania, a potem studiowania na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce – w obawie, że nie podołają.

     W dniach 27-31 marca 2017 r. Politechnika Warszawska zagości w swoich murach pilotażowo 10 osób reprezentujących szkołę, która zajmie I miejsce w rankingu szkół (wg Regulaminu OWiUB) podczas zawodów okręgowych Olimpiady przeprowadzonych w Warszawie w dniu 4 marca 2017 r.

     W dalszej perspektywie organizator przewiduje rozszerzenie oferty na szkoły z którymi dotychczas współpracowano w ramach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jak również do szkół technicznych z rankingu Techników organizowanego przez czasopismo i portal edukacyjny PERSPEKTYWY.

     Laureaci olimpiady i najlepsi uczniowie będą zaproszeni do spędzenia czasu na wydziale w celu bliższego poznania realiów studiowania i „życia studenckiego”. Na „studencki tydzień" zostanie przygotowany plan zajęć obowiązkowych i przedmioty do wyboru, a także oferta prezentująca aktywności poza dydaktyczne. Czas spędzony na zajęciach obowiązkowych oraz na wybranych wcześniej z puli oferty przedmiotów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, w różnej formie kształcenia – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, pozwoli na pogłębienie wiedzy, ale i pobudzi inżynierską ciekawość u najzdolniejszych uczniów. Na „studencki tydzień” złożą się także: wycieczka na budowę, spotkania z Kołami Naukowymi działającymi na WIL, spotkania z Wydziałową Radą Samorządu, udział w próbach teatru politechnicznego, chóru, zespołu tańca, spotkanie z osobami posiadającymi osiągnięcia pozauczelniane, godzina w bibliotece i czytelni studenckiej, zwiedzanie kampusu uczelni, muzeum Politechniki Warszawskiej. Projekt tygodnia zakończy się udziałem w podsumowaniu zawodów okręgowych XXX edycji OWiUB w Zespole Szkół  Budowlano-Architektonicznych i Licealnych w  Warszawie w dniu 31 marca 2017 r.

     Projekt ma służyć zawiązaniu współpracy z zainteresowanymi, najlepszymi szkołami średnimi osiągającymi sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, współpracy kół naukowych na WIL PW z kołami zainteresowań (matematyczne, fizyczne, przedmioty zawodowe i inne) w szkołach średnich oraz współpracy i wsparciu władz wydziału dla dyrekcji szkół w zakresie przekazywania informacji i możliwych wizytacji informacyjnych na WIL PW w ciągu roku akademickiego.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2016

 

10. Oferta wczorajszego laureata – dzisiejszego prezesa firmy budowlanej skierowana do nauczycieli szkół budowlanych.

 

     W 1994 roku w Finale Centralnym VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych laureatem i zdobywcą II miejsca został Błażej Binienda reprezentujący w zawodach Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

     Dziś nasz laureat jest Prezesem Zarządu firmy działającej w Polsce w zakresie projektowania i budowy inwestycji kubaturowych i drogowych. Firma jest w trakcie tworzenia lokalnej spółki w Nigerii mającej zajmować się budową osiedli mieszkaniowych pod nadzorem osób z Polski.

       Prezes podzielił się z nami następującym rozeznaniem:

„Nigeria jest dużym krajem, zamieszkałym przez ok. 170 mln ludzi, także teoretycznie jest tam wiele osób chętnych do pracy. Niestety jednak w praktyce w zakresie budownictwa pracownicy posiadają bardzo niewielkie umiejętności. Powoduje to, że powstają budynki niskiej jakości, co w połączeniu z powszechnym zastosowaniem konstrukcji żelbetowych stwarza wręcz fizyczne zagrożenie awariami i katastrofami budowlanymi. Sami Nigeryjczycy są świadomi tych mankamentów i konieczności podniesienia jakości wykonawstwa, dlatego z jednej strony są chętni do sprowadzania fachowców z zagranicy, co jest bardzo drogie, ale z drugiej strony liczą na naukę zawodu lokalnych pracowników.”

       Firma Błażeja, poza sprowadzeniem pewnej liczby inżynierów z Polski, chciałaby prowadzić szkolenia dla zatrudnionych miejscowych pracowników, najlepiej w formie szkoły zawodowej - "przyzakładowej". Dlatego powstał pomysł poszukania nauczycieli chętnych do wyjazdu w ramach 6 lub 12 miesięcznego kontraktu - w celu nauki zawodu, w zakresie robót ogólnobudowlanych (w tym żelbetowych) i wykończeniowych.

       Inicjatywa Błażeja Biniendy – jak sam nazwał, będąca dość egzotycznym wyzwaniem – ze wszech miar zasługuje na promocję. Z satysfakcją odnotowujemy, że pochodzi ona od naszego laureata, niesie w sobie przesłanie wyrównywania poziomu życia społeczeństw poprzez szerzenie wiedzy i znajomości technologii oraz jest szczególnie cennym zamierzeniem w dobie poszukiwania rozwiązań powstrzymania rosnącej wielkiej migracji ludności z krajów słabiej rozwiniętych do Europy. Zachęcamy do kontaktu nauczycieli, którzy mogliby przygotować się do wyjazdu w 2017 r. Możemy pełnić rolę pośrednika w nawiązaniu kontaktu z firmą.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2015

 

9. Zjazd Finalistów i Laureatów OWiUB w Wodzisławiu Śląskim.

 

       Najlepsza w historii Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych szkoła – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w dniu 25 września 2015 r. wieńczył 22 lata startów w zawodach centralnych OWiUB.

       W 1994 r. przed rozpoczęciem Finału Centralnego w Bydgoszczy zaczynało się zupełnie prozaicznie – wspomina Tomasz Wardenga, ówczesny i dzisiejszy opiekun olimpijczyków – inni uczestnicy zawodów pytali się, gdzie leży Wodzisław? Dziś blask Szkoły promieniuje na cały kraj. Osiągane wyniki dydaktyczne w OWiUB są czymś zjawiskowym. Reprezentanci Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim pod wodzą Tomasza Wardengi uzyskali dotychczas równo 100 tytułów laureata na 700 wszystkich nadanych tytułów (14 %)! Natomiast w klasyfikacji zespołowej szkół aż 20 razy uczniowie ZST Wodzisław Śl. stawali na podium: 15 razy zwyciężali, 4 razy zajmowali drugie miejsce i 1 raz – trzecie miejsce.

       Uroczystość miała na celu prezentację osiągnięć olimpijczyków oraz popularyzowanie informacji na temat sukcesów finalistów i laureatów olimpiad w środowisku lokalnym i mediach. Na Zjazd przybyła połowa spośród 70-osobowego grona olimpijczyków Szkoły z tytułami finalisty i laureata. Olimpijczycy, których przybycie nie było możliwe z powodu obowiązków służbowych przysłali listy do uczestników Zjazdu. Finaliści i laureaci oraz ich opiekun Tomasz Wardenga w swoich wystąpieniach dzielili się spostrzeżeniami dot. udziału w Olimpiadzie, programów kształcenia zawodowego w Polsce i uchylali rąbka tajemnicy odniesionych sukcesów. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatu Wodzisławskiego, a Komitet Główny Olimpiady reprezentowali: Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego, Kierownik Organizacyjny OWiUB Andrzej Oniszczuk i Pełnomocnik Komitetu Głównego, Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB w Nysie, Antoni Czarny. Andrzej Oniszczuk w swoim wystąpieniu przedstawił tło historyczne powołania Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, jej sukcesy organizacyjne, ale także i cierniste okresy na osi czasu i wskazał, że upór i poświęcenie zasłużonych Olimpiadzie osób pozwoliły na jej przetrwanie i tym samym przez dotychczasowe 29 lat stwarzały szansę szkołom i uczniom na odnoszenie sukcesów edukacyjnych.

       W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Zespołu Szkól Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Dyrektor Szkoły Czesław Pieczka przekazał wszystkim, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Szkoły oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych pamiątkowe podziękowania.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2013

 

8. Osobiste uznania Rektora Politechniki Krakowskiej.

 

List gratulacyjny Rektora Politechniki Krakowskiej i Prezesa firmy FAKRO

kliknij
       Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak już drugą swoją kadencję osobiście angażuje się w podnoszenie rangi Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

      Podczas XXVI Finału Centralnego OWiUB, pierwszego w historii Olimpiady w Małopolsce, Jego Magnificencja był gościem honorowym, spotkał się z uczestnikami i organizatorami, wręczył wszystkim zakwalifikowanym do zawodów centralnych listy gratulacyjne oraz ufundował główną nagrodę dla zdobywcy I miejsca, a także wyraził opinię na temat zapisów w projekcie nowego Regulaminu Olimpiady.

 

       Zakończenie zawodów OWiUB w okręgu z siedzibą w Krakowie w każdej edycji ma charakter uroczysty, odbywa się w sali senackiej Politechniki Krakowskiej i jest połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom - uczniom zakwalifikowanym do Finału Centralnego. Rektor funduje i osobiście wręcza cenne nagrody rzeczowe oraz uczestniczy w organizowaniu dojazdu reprezentacji okręgu na Finał Centralny.

  


 

7. Program "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej".

 
      "Politechnika Wrocławska przygotowała z myślą o laureatach i finalistach organizowanej przez Państwa olimpiady program "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej". W ramach programu nasi studenci mogą otrzymać stypendium, opiekę merytoryczną tutora oraz miejsce w domu studenckim. Uczelnia pragnie w ten sposób nagrodzić najlepszych kandydatów.

      Nasza akcją chcemy pokazać, że uczestnictwo w olimpiadzie to zarówno prestiż, jak i inwestycja w przyszłość, która daje nieograniczone możliwości rozwoju podczas studiów."

        http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/strona/PL/wiadomosci/wybitni.html

 

                                                                                              P R O R E K T O R

                                                                                           Prof. Andrzej Kasprzak

 


 

6. Szkoły, w których pracę nauczyciela można mierzyć sukcesami uczniów.

 

10 stycznia 2013 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego finału XV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” ogłoszono 250 najlepszych Techników w Polsce

W stworzonym systemem centylowym rankingu najwyżej sklasyfikowanym w kraju technikum budowlanym jest Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze (wg kryteriów: sukcesy w olimpiadach 20 %, matura – przedmioty obowiązkowe 30 %, matura przedmioty dodatkowe 15 %, wyniki egzaminów zawodowych 30 %, opinia akademicka 5 %) – 11 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników, 1 miejsce w Rankingu Techników woj. lubuskiego i 102 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich (wspólnym dla sklasyfikowanych 500 liceów i 250 techników). W 2012 roku uczniowie tej szkoły uzyskali 4 tytuły laureata i 6 tytułów finalisty w 3 ogólnopolskich olimpiadach, w tym w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 3 tytuły laureata, 1 tytuł finalisty.

 

 

Spośród szkół startujących w OWIUB w pierwszej 50-ce Ogólnopolskiego Rankingu Techników sklasyfikowano jeszcze:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim– 14 miejsce,

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 19 miejsce,

Zespół Szkół Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 36 miejsce,

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni – 40 miejsce,

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego

w Warszawie – 48 miejsce.

Ponadto w pierwszej 200-ce Rankingu Szkół Olimpijskich sklasyfikowano:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim– na 109 miejscu,

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – na 160 miejscu,

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie – na 170 miejscu,

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego w Warszawie – na 172 miejscu,

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych  im. S. W. Bryły w Białymstoku – na 182 miejscu,

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni – na 189 miejscu,

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu – na 192 miejscu,

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie – na 200 miejscu.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2012

 

5. Uznanie dla Organizatorów OWiUB za troskę o rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce.

 

         Polski Związek Pracodawców Budownictwa http://www.pzpb.com.pl 

      Ogólnopolska organizacja zrzeszającą największe firmy z branży budowlanej prowadzi również działalność wspierającą rozwój szkół zawodowych i techników budowlanych. W dniu 27 lutego 2012 r. Prezydium Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z dużym uznaniem oceniło działalność Organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych widząc w tym przedsięwzięciu dużą troskę o rozwój szkolnictwa zawodowego i wyraziło zgodę na objęcie Olimpiady honorowym patronatem przez PZPB. Jednocześnie Prezydium Rady PZPB zwróciło się do firm członków PZPB o sponsorowanie OWiUB.

     


 Wybrane zdarzenia w roku 2011

 

4. Piękne i ważne umiejętności jakimi jest budowanie można promować od szkoły poczynając, aż po działania statutowe samorządu zawodowego w branży budowlanej. Podajemy dwa dowody na promocję naszych olimpijczyków na powyższych poziomach aktywności społecznej.

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach

      Szkoła odnosi sukcesy na szczeblu centralnym w OWiUB, współpracuje z Politechniką Krakowską, wyróżniający się nauczyciele-opiekunowie olimpijczyków mgr inż. Krzysztof Szczygieł i mgr inż. Aleksandra Łokcik-Szczygieł, wzorowo prowadzona zakładka na stronie internetowej szkoły http://owiub.zs1wadowice.pl/news.php

 

         Polska Izba Inżynierów Budownictwa http://www.piib.org.pl 

        Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zbieżność celów OWiUB z "Programem działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2010-2014", uznanie i szacunek dla OWiUB jako przedsięwzięcia promującego metodykę nauczania w szkołach średnich doprowadziły do objęcia patronatu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nad Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu 30 listopada 2011 r. Patronat otwiera drogę współdziałania PIIB z Komitetem Głównym OWiUB przy organizacji kolejnych edycji Olimpiady.

 


 

3. Przed nami nowe otwarcie i nowe wyzwania dla OWiUB.

 

          Rozpoczęła się VII kadencja Sejmu RP. Został powołany nowy rząd. OWiUB wkroczył w jubileuszową 25-letnią edycję.

         Pozostaje mieć nadzieję, że okres kontrowersyjnych decyzji w oświacie i częściowego wycofywania się z nich pod naciskiem opinii publicznej juz za nami. Ruch olimpijski trwa mimo stale kurczących się środków z budżetu i ubożejących nakładów na edukację w samorządach. Dotychczasowi decydenci oświaty przesunęli szkolny ruch olimpijski na bocznicę, używając nawet pogardliwych określeń typu "stare olimpiady". Natomiast nieproporcjonalnie wielkie nakłady zostały skierowane na plejadę nowych płytkich inicjatyw, które zwiędną wraz z odejściem tych decydentów.

         Promocji OWiUB i olimpijczyków nie byłoby bez znaczącego wsparcia sponsorów generalnych. Na zaproszenie firmy Henkel Polska Sp. z o.o. w dniach 20-21 października 2011 r. w Stąporkowie gościł Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Firma nie tylko zaprezentowała nowoczesne produkty i systemy chemii budowlanej, innowacyjność i zasady operowania na rynku globalnym, ale stworzyła doskonałe warunki dla debaty nad koncepcją dalszego funkcjonowania OWiUB.

         W Stąporkowie narodził się pomysł zaproszenia na Finał Centralny XXV OWiUB laureatów pierwszego miejsca wszystkich poprzednich Olimpiad oraz przyjęto rozwiązania logistyczno-finansowe dla tej inicjatywy. Dlatego tą drogą zwracamy się do wszystkich dotychczasowych zwycięzców Olimpiad, szkół które reprezentowali i wszystkich, kto pozostaje w kontakcie z naszymi zwycięzcami o przekazanie do wiadomości Komitetu Głównego OWiUB informacji adresowych, które wykorzystamy dla wystosowania imiennych zaproszeń na Finał Centralny XXV OWiUB w Bytomiu w dniach 13-14 kwietnia 2012 r.:

technik budownictwa

edycja  data  nazwisko i imię klasa szkoła
 I  26-27.03.1988  Migas Paweł V  Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
 II  1-2.04.1989  Prymas Piotr V  Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
 III  21-22.04.1990  Soroka Sławomir IV  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 IV  6-7.04.1991  Nowak Mariusz V  Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
 V  28-29.03.1992

 Ochocki Mariusz

 Osajda Ireneusz

IV

V

 Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu

 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

 VI  24-25.04.1993  Ochocki Mariusz V  Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
 VII  26-27.03.1994  Mazurek Arkadiusz IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 VIII  24-25.03.1995  Mazurek Arkadiusz V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 IX  22-23.03.1996  Skórka Janusz V  Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
 X  21-22.03.1997  Ślaga Piotr V  Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
 XI  27-28.03.1998  Białecki Tomasz V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XII  25-27.03.1999  Sporysz Radosław IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XIII  31.03.-1.04.2000  Sporysz Radosław V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XIV  23-24.03.2001  Wiktor Radosław IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XV  22-23.03.2002  Wiktor Radosław V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XVI  28-29.03.2003  Kajstura Błażej V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XVII  26-27.03.2004  Mroczek Paweł V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XVIII  15-16.04.2005  Biazik Patryk V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XIX  7-8.04.2006  Katryniok Bogusław III  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XX  30-31.03.2007  Katryniok Bogusław IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXI  4-5.04.2008  Wróblewski Tomasz IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXII  3-4.04.2009  Pypeć Marcin III  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXIII  9-10.04.2010  Pypeć Marcin IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXIV  15-16.04.2011  Wandoch Karol IV  Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu
 XXV  13-14.04.2012  ? ?  ?

 technik urządzeń sanitarnych

edycja  data  nazwisko i imię klasa szkoła
 I  26-27.03.1988  Adamowicz Mariusz IV  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie                     
 II  1-2.04.1989  Buda Tomasz IV  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 III  21-22.04.1990  Śliwiński Marek III  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 IV  6-7.04.1991

 Chmurzyński Jacek

 Kozak Sławomir

V

III

 Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 V  28-29.03.1992

 Baliński Tomasz

II

 Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie

 

 


 

2. W związku z koniecznością aktualizacji "Strategii Województwa Świętokrzyskiego", Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zwrócił sie z prośbą o przekazanie danych dotyczących laureatów z województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w Olimpiadzie w okresie od roku szkolnego 2006/2007.

          

           W przekazanej informacji Komitet Główny uwzględnił imiona i nazwiska laureatów lub finalistów Olimpiady, nazwę i siedzibę szkoły, klasę, do której uczęszczali oraz rezultat uczestnictwa (zajęte miejsce, liczbę zdobytych punktów, uzyskany tytuł). Chociażby z poniżej zamieszczonych rezultatów dobitnie wynika konieczność aktualizacji "Strategii Województwa Świętokrzyskiego".

Dane dot. laureatów XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV OWiUB z woj. świętokrzyskiego

kliknij

 


 

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - zajmujący 2 miejsce w Rankingu edukacyjnym polskich uczelni akademickich w edycji 2011 - zachęca ambitnych młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań naukowych odkrytych już w szkole średniej. Służyć temu celowi ma wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji dla laureatów i finalistów olimpiad podczas rekrutacji na studia od 2012 r.

 

        Prorektor Uniwersytetu Jagiellonskiego ds. dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Mania przedstawił propozycję podjęcia wspólnych działań w zakresie promowania uczestnictwa w olimpiadach wśród młodzieży. Uniwersytet Jagielloński wprowadzenie przywilejów przysługujących uczestnikom danej olimpiady traktuje jako wyraz uznania dla wiedzy i pasji młodych ludzi oraz jako nagrodę za ich wytrwałą pracę zwieńczoną tytułem laureata lub finalisty olimpiady.

         Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z wielką aprobatą przyjmuje propozycje Uczelni i zamieszcza na stronie internetowej Olimpiady informacje na temat nowych zasad uwzględniania w Uniwersytecie Jagiellońskim osiągnięć w olimpiadach. Komitet Główny - na wniosek Uczelni - udostępni działowi Rekrutacji na Studia UJ listę osób zakwalifikowanych do etapu centralnego olimpiady organizowanej w roku szkolnym 2011/2012, zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz nazwy i miejscowości szkół średnich, do których uczęszczają, w celu przygotowania dla laureatów i finalistów olimpiady imiennych listów gratulacyjnych wraz z aktualną ofertą studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

Uniwersytet Jagielloński przyjmuje najlepszych

kliknij

warunki i tryb naboru na I rok studiów

kliknij

szczegółowe kryteria kwalifikacji na I rok studiów

kliknij

zasady uwzględniania osiągnięć olimpijczyków

kliknij

lista uwzględnionych olimpiad

kliknij

          Niniejszy wpis dedykujemy także urzędnikom administracji rządowej, którym brakuje argumentów lub woli przemawiających za zwolnieniem laureatów i finalistów olimpiad zawodowych z egzaminu z przygotowania zawodowego w całości. Inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest przykładem realnego, systemowego działania służącego rozwijaniu pasji u młodzieży, jest niezależna od propagandowych akcji typu "Rok Odkrywania Talentów", czy "Rok Szkoły z Pasją".

 

          Komitet Główny OWiUB