Zgodnie z Harmonogramem XXXI edycji i zatwierdzonym w 2016 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Regulaminem OWiUB w roku szkolnym 2017/2018 start w zawodach I stopnia będą dokumentowały:

   1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem OWiUB oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestniczących w zawodach.

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

       

      2. Deklaracja startu szkoły w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

       

      3. Zgłoszenie listy kandydatów do zawodów okręgowych. 

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

 

       Oryginały powyższych dokumentów Komitet Szkolny OWiUB przekazuje do wybranego Komitetu Okręgowego Olimpiady w trybie i terminie uzgodnionymi z Pełnomocnikiem Komitetu Głównego OWiUB w okręgu.

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady.