Wyniki dwustopniowych zawodów XXXIII OWiUB

 

    końcowa lista uczestników 

 

    ranking szkół zakwalifikowanych do FC 

 


 

Na podstawie § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.4. ust. d), pkt. 4.5. ust. b) i pkt. 4.6.

 Listy uczestników i szkół kwalifikujących się do udziału 

 w zawodach III stopnia (centralnych) XXXIII OWiUB 

 

Finał Centralny
XXXIII OWiUB
 
 
uczestnicy

  

 

szkoły

     Podczas ustalania zbiorczej listy klasyfikacyjnej Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych stwierdził trzy pomyłki w punktacji popełnione przez Zespoły Sprawdzające w okręgach i poprawił punktację prac uczestników na ich korzyść - dot. prac o godłach 052, 482 i 622.

     W trakcie kwalifikacji przy rozstrzyganiu o kolejności prac ocenionych na taką samą liczbę punktów (52 pkt.) Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych zastosował kryteria dodatkowe dotyczące wartościowania wagi punktowej poszczególnych zadań (rozdz. IV, pkt. 6 wewnętrznego "Regulaminu pracy Jury Olimpiady") w następującej kolejności:

     a) większa liczba zadań oceniona na poziomie maksimum,

     b) mniejsza liczba zadań oceniona na kolejną minimalna liczbę punktów (poczynając od 0 pkt.)

     Transparentność postępowania Zespołu Koordynującego prace Jury Zawodów Okręgowych i ustalona przez Komitet Główny OWiUB w dniu 22 listopada 2019 r. zgodnie  z możliwościami organizacyjnymi liczba 80 miejsc na zawody centralne zdecydowały o wynikach kwalifikacji jak wyżej.

Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII OWiUB.

 I. okręg południowo-zachodni
 
klasyfikacja uczestników
 

 

ranking szkół

 

 II. okręg bydgoski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 III. okręg lubelski 
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 IV. okręg centralny
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 V.   okręg krakowski 
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół
 
 VI. okręg warszawski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 VII. okręg rzeszowski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 VIII. okręg białostocki
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 IX. okręg gdański
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 X.  okręg      śląski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 XI. okręg zachodni
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 XII. okręg szczeciński
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół