Dorobek OWiUB dokumentują publikacje:


1. Wysocki Józef, „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 1987-1992”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 1992


2.  „Tematy i zadania I-V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 1988-1992”, redakcja Maciejończyk Rudolf, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1992


3.  „Testy i zadania VI-X Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 1993-1997”, opracowanie Maciejończyk Rudolf, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 1997


4. Oniszczuk Andrzej, „10 lat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 1987-1997”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 1998


5. Maciejończyk Rudolf, Oniszczuk Andrzej, „XI-XIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 1998-2000”, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001


6. Jankowska Anna, Oniszczuk Andrzej, „XIV-XVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 2001-2005”, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005


7. Jankowska Anna, Oniszczuk Andrzej, „XIX-XXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 2006-2008”, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008


8. Jankowska Anna, Oniszczuk Andrzej, „XXII-XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 2009-2013”, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013

 

9. Jankowska Anna, Oniszczuk Andrzej, „XXVII-XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etapy wieńczące 30-letni dorobek. 2014-2017”, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017

 

 tematy zawodów okręgowych i centralnych

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV OWiUB:

   
Rok 2021
eliminacje centralne cz. A
eliminacje centralne cz. A1
eliminacje centralne cz. B
eliminacje centralne cz. C
 
 
Rok 2021
eliminacje okręgowe cz. A
eliminacje okręgowe cz. B
  
 
Rok 2020
eliminacje okręgowe
 
Rok 2019
eliminacje centralne cz. A
eliminacje centralne cz. B
eliminacje centralne cz. C
 
Rok 2019
eliminacje okręgowe cz. A
eliminacje okręgowe cz. B
 
Rok 2018
eliminacje centralne cz. A
eliminacje centralne cz. B
eliminacje centralne cz. C
 
Rok 2018
eliminacje okręgowe cz. A
eliminacje okręgowe cz. B
 
Rok 2017
eliminacje centralne  cz. A
eliminacje centralne  cz. B
eliminacje centralne  cz. C
 
Rok 2017
eliminacje okręgowe cz. A
eliminacje okręgowe cz. B 
 
Rok 2016
eliminacje okręgowe
eliminacje centralne
 
Rok 2015
eliminacje okręgowe
eliminacje centralne
 
Rok 2014
eliminacje okręgowe
 eliminacje centralne
 
Rok 2013
eliminacje okręgowe
eliminacje centralne
  
Rok 2012
eliminacje okręgowe
eliminacje  centralne
  
Rok 2011
eliminacje okręgowe
eliminacje centralne
 
Rok 2010
eliminacje okręgowe
eliminacje centralne
  
Rok 2009
eliminacje okręgowe
eliminacje centralne