Politechnika Warszawska laureatem w projekcie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"   

Rankingi uczelni:  ranking kierunków studiów    pozycje polskich uczelni   Polska i świat  
border=

   

 

 

 

 

 

 

 

     OWiUB jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Powołana w 1987 roku, stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

       Cele Olimpiady:

  • tworzenie uczniom szkół budowlanych i wspomagającym ich nauczycielom warunków do sprawdzenia i porównania posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności w warunkach ogólnokrajowej rywalizacji
  • zwiększanie zainteresowania uczniów budownictwem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności budowlanych
  • zwiększanie motywacji do samodzielnego zdobywanie wiedzy, szczególnie w zakresie nowych materiałów, technologii i konstrukcji
  • motywowanie uczniów i absolwentów do podejmowania doskonalenia zawodowego
  • lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie na kierunkach budowlanych
  • doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą
  • tworzenie miejsc i warunków do współzawodnictwa między uczniami i szkołami
Głównym organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
W organizowaniu Olimpiady uczestniczą inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa.
Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za jej poziom merytoryczny i organizację. 
W uznaniu dorobku Olimpiady pod auspicjami Uczelni Rektor Politechniki Warszawskiej wyróżnił członków Komitetu Głównego OWiUB medalami upamiętniającymi 100-lecie Odnowienia tradycji POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.
Dotychczas 15 członków Komitetu Głównego zostało uhonorowanych odznaką "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej" nadawaną osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia.