Centralne Jury Zawodów jest zespołem stałym Komitetu Głównego OWiUB

(§ 2, pkt. 2.2.7. ust. c) w związku z pkt. 2.2.6. Regulaminu Olimpiady)

 

   Centralne Jury Zawodów ocenia prace uczniów zawodów okręgowych (centralne sprawdzanie) i zawodów centralnych, dokonuje zestawień wyników, ustala wyniki i kolejność uczniów i szkół w danej edycji oraz analizuje poziom wiedzy i umiejętności uczestników zawodów w odniesieniu do oczekiwań.

   W skład Jury powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i nie związane bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych.

   Regulamin pracy Centralnego Jury Zawodów i formy jej dokumentowania zatwierdza Komitet Główny.

 

Pracami Centralnego Jury Zawodów kieruje Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB,

dr inż. Andrzej Marynowicz  –  Politechnika Opolska w Opolu.

 

Skład osobowy Centralnego Jury Zawodów - aktualna lista: 

l.p. stopień/tytuł, imię  i nazwisko instytucja/organizacja Komitet Główny OWiUB
1 dr inż. Wiktor  Abramek Politechnika Opolska  
2 dr inż. Grzegorz  Bajorek Politechnika Rzeszowska  
3 dr inż. Wiesław  Barn Politechnika Opolska  
4  mgr inż. Wiesław  Bocheńczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
5 dr inż. Gerard  Bryś Uniwersytet Zielonogórski  
6 dr Dariusz  Buchaniec Wyższa Szkoła Gospodarki  
7 dr inż. Lidia  Buda-Ożóg Politechnika Rzeszowska  
8 mgr inż. Mariusz  Czabak Politechnika Opolska  
9 dr inż. Agata  Czarnigowska Politechnika Lubelska  
10    Darecka emeryt  
11  inż. Józef  Dąbski Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
12 dr inż. Jerzy  Denkiewicz Politechnika Opolska  
13 dr inż. Jacek  Dębowski Politechnika Krakowska  
14 mgr inż. Marek  Frątczak Uniwersytet Zielonogórski  
15 inż. Jarosław  Frycz Pracownia projektowa Infrastruktury Komunikacyjnej  
16 mgr inż. Danuta  Gąsiorowska emeryt  
17 mgr inż. Ireneusz  Górny Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
18 mgr inż. Marcin  Haberecht Politechnika Opolska   
19 dr inż. Anna  Jankowska Politechnika Warszawska Wiceprzewodnicząca KG OWiUB
20 mgr inż. Jerzy  Jawoszek Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
21 dr inż. Marzena  Kłos Politechnika Rzeszowska  
22  mgr inż. Robert  Kocur Politechnika Śląska  
23 dr inż. Alicja  Kocur Politechnika Śląska  
24 dr hab. inż. Marta  Kosior-Kazberuk Politechnika Białostocka  
25 mgr inż. Joanna  Krasoń Politechnika Rzeszowska
26 dr inż. Magdalena  Kruk Politechnika Warszawska Przewodnicząca KG OWiUB
 27 mgr inż. arch. Edyta  Ksiąg Urząd Miasta Szczecin  
28  dr inż. Andrzej  Kucharczyk Politechnika Opolska  
29 dr inż. Marcin  Kujawa Politechnika Gdańska członek KG OWiUB 
30 dr hab. inż. Marian  Kulbik Politechnika Gdańska  
31  inż. Alicja  Kulczycka emeryt  
32  dr inż. Janusz  Kulpiński Politechnika Rzeszowska  
33 dr hab. inż. Zygmunt  Kurałowicz Politechnika Gdańska  
34 dr inż. arch. Karolina  Kurtz-Orecka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
35  mgr inż. Kamil  Kurzyniec Politechnika Krakowska  
36  mgr inż. Anna  Kusina emeryt  
37 dr inż. Małgorzata  Lelusz Politechnika Białostocka  
38  mgr inż. Rafał  Leszczyk Pracownia projektowa PROJEKT PLUS  
39  mgr inż. Andrzej  Lewandowski emeryt  
40 prof. ndzw. Lech  Lichołai Politechnika Rzeszowska członek KG OWiUB
41  mgr inż. Michał  Lulis Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
42  mgr inż. Roman  Lulis Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa członek KG OWiUB
43  doc. dr inż. Rudolf  Maciejończyk Wyższa Szkoła Techniczna członek KG OWiUB
44  mgr inż. Włodzimierz  Madeła Pracownia projektowa PROJEKT PLUS  
45 dr inż. Tadeusz  Maj emeryt  
46 dr inż. Przemysław  Miąsik Politechnika Rzeszowska  
47  mgr inż. Jadwiga  Michalska emeryt  
48 prof. dr hab. inż. Czesław  Miedziałowski Politechnika Białostocka  
49 dr inż. Jan  Mizera Politechnika Opolska  
50 mgr inż. Aldona  Modysko-Żelazna emeryt  
51 dr inż. Łukasz  Mrozik Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  członek KG OWiUB
52 dr inż. Anna  Ostańska Politechnika Lubelska  
53  mgr inż. Wiesław  Procheńczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
54 dr hab. inż. Jolanta  Prusiel Politechnika Białostocka członek KG OWiUB
55 dr inż. Marcin  Radoń Politechnika Krakowska członek KG OWiUB
56 dr inż. Piotr  Siwicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
57 dr inż. Agata  Siwińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
58 mgr inż. Agnieszka  Sroka-Burdzińska Politechnika Krakowska  
59  mgr inż. Milan  Sternik EURODROGA  
60 dr inż. Agata  Stolarska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
61  mgr inż. Jerzy  Sylwestrzak Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
62 dr inż. Piotr  Szczepaniak Politechnika Śląska członek KG OWiUB
63 dr hab. inż. prof. PW Elżbieta  Szmigiera Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
64 dr inż. arch. Boguslaw  Szuba Politechnika Opolska  
65 mgr inż. Aneta  Szymańska-Stachura Politechnika Krakowska  
66  inż. Ryszard  Świetlikowski FALBUD-BETON   
67 dr inż. Marek  Talaga Uniwersytet Zielonogórski  
68 dr inż. Rafał  Tews Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
69 dr inż. Maciej  Trochonowicz Politechnika Lubelska członek KG OWiUB
70 dr inż. Danuta  Ulańska Politechnika Łódzka  
71 dr inż. Janusz  Urbański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
72 dr inż. Tomasz  Waśniewski Politechnika Łódzka członek KG OWiUB
73 mgr inż. Damian  Wieczorek Politechnika Krakowska  
74 dr inż. Maria  Włodarczyk Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
75 dr hab. inż. prof. PW Piotr  Woyciechowski Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
76 dr inż. Agata  Wygocka-Domagałło Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
77 dr inż. Bronisław  Zadwórny Uniwersytet Zielonogórski  
78  mgr inż. Marcin  Zdanowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa