Centralne Jury Zawodów jest zespołem stałym Komitetu Głównego OWiUB

(§ 2, pkt. 2.2.7. ust. c) w związku z pkt. 2.2.6. Regulaminu Olimpiady)

 

   Centralne Jury Zawodów ocenia prace uczniów zawodów okręgowych (centralne sprawdzanie) i zawodów centralnych, dokonuje zestawień wyników, ustala wyniki i kolejność uczniów i szkół w danej edycji oraz analizuje poziom wiedzy i umiejętności uczestników zawodów w odniesieniu do oczekiwań.

   W skład Jury powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i nie związane bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych.

   Regulamin pracy Centralnego Jury Zawodów i formy jej dokumentowania zatwierdza Komitet Główny.

 

Pracami Centralnego Jury Zawodów kieruje Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB,

dr inż. Andrzej Marynowicz  –  Politechnika Opolska w Opolu.

 

Skład osobowy Centralnego Jury Zawodów - aktualna lista: 

l.p. stopień/tytuł, imię  i nazwisko instytucja/organizacja Komitet Główny OWiUB
1 dr inż. Wiktor  Abramek Politechnika Opolska  
2 dr inż. Grzegorz  Bajorek Politechnika Rzeszowska  
3 dr inż. Wiesław  Barn Politechnika Opolska  
4  mgr inż. Wiesław  Bocheńczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
5 dr inż. Gerard  Bryś Uniwersytet Zielonogórski  
6 dr inż. Dariusz  Buchaniec Wyższa Szkoła Gospodarki  
7 dr inż. Lidia  Buda-Ożóg Politechnika Rzeszowska  
8 mgr inż. Mariusz  Czabak Politechnika Opolska  
9 dr inż. Agata  Czarnigowska Politechnika Lubelska  
10 mgr inż. Halina  Darecka emeryt  
11  inż. Józef  Dąbski Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
12 dr inż. Jerzy  Denkiewicz Politechnika Opolska  
13 dr inż. Jacek  Dębowski Politechnika Krakowska  
14 mgr inż. Artur  Frątczak Uniwersytet Zielonogórski  
15 inż. Jarosław  Frycz Pracownia projektowa Infrastruktury Komunikacyjnej  
16 mgr inż. Danuta  Gąsiorowska emeryt  
17 mgr inż. Ireneusz  Górny Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
18 mgr inż. Marcin  Haberecht Politechnika Opolska   
19 dr inż. Anna  Jankowska Politechnika Warszawska Wiceprzewodnicząca KG OWiUB
20 mgr inż. Jerzy  Jawoszek Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
21 dr inż. Marzena  Kłos Politechnika Rzeszowska  
22  mgr inż. Robert  Kocur Politechnika Śląska  
23 dr inż. Alicja  Kocur Politechnika Śląska  
24 dr inż. Elżbieta  Kokocińska-Pakiet Politechnika Opolska  
25 dr hab. inż. Marta  Kosior-Kazberuk Politechnika Białostocka  
26 mgr inż. Joanna  Krasoń Politechnika Rzeszowska
27 dr inż. Magdalena  Kruk Politechnika Warszawska Przewodnicząca KG OWiUB
 28 mgr inż. arch. Edyta  Ksiąg Urząd Miasta Szczecin  
29  dr inż. Andrzej  Kucharczyk Politechnika Opolska  
30 dr inż. Marcin  Kujawa Politechnika Gdańska członek KG OWiUB 
31 dr hab. inż. Marian  Kulbik Politechnika Gdańska  
32  inż. Alicja  Kulczycka emeryt  
33  dr inż. Janusz  Kulpiński Politechnika Rzeszowska  
34 dr hab. inż. Zygmunt  Kurałowicz Politechnika Gdańska  
35 dr inż. arch. Karolina  Kurtz-Orecka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
36  mgr inż. Kamil  Kurzyniec Politechnika Krakowska  
37  mgr inż. Anna  Kusina emeryt  
38 dr inż. Małgorzata  Lelusz Politechnika Białostocka  
39  mgr inż. Rafał  Leszczyk Pracownia projektowa PROJEKT PLUS  
40  mgr inż. Andrzej  Lewandowski emeryt  
41 dr hab.inż. prof. PRz Lech  Lichołai Politechnika Rzeszowska członek KG OWiUB
42  mgr inż. Michał  Lulis Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
43  mgr inż. Roman  Lulis Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa członek KG OWiUB
44  doc. dr inż. Rudolf  Maciejończyk Wyższa Szkoła Techniczna członek KG OWiUB
45  mgr inż. Włodzimierz  Madeła Pracownia projektowa PROJEKT PLUS  
46 dr inż. Tadeusz  Maj emeryt  
47 dr inż. Przemysław  Miąsik Politechnika Rzeszowska  
48  mgr inż. Jadwiga  Michalska emeryt  
49 prof. dr hab. inż. Czesław  Miedziałowski Politechnika Białostocka  
50 dr inż. Jan  Mizera Politechnika Opolska  
51 mgr inż. Aldona  Modysko-Żelazna emeryt  
52 dr inż. Łukasz  Mrozik Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  członek KG OWiUB
53 dr inż. Anna  Ostańska Politechnika Lubelska  
54  mgr inż. Wiesław  Procheńczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
55 dr hab. inż. Jolanta  Prusiel Politechnika Białostocka członek KG OWiUB
56 dr inż. Marcin  Radoń Politechnika Krakowska członek KG OWiUB
57 dr inż. Piotr  Siwicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
58 dr inż. Agata  Siwińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
59 mgr inż. Agnieszka  Sroka-Burdzińska Politechnika Krakowska  
60  mgr inż. Milan  Sternik EURODROGA  
61 dr inż. Agata  Stolarska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
62  mgr inż. Jerzy  Sylwestrzak Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
63 dr inż. Piotr  Szczepaniak Politechnika Śląska członek KG OWiUB
64 dr hab. inż. prof. PW Elżbieta  Szmigiera Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
65 dr inż. arch. Boguslaw  Szuba Politechnika Opolska  
66 mgr inż. Aneta  Szymańska-Stachura Politechnika Krakowska  
67  inż. Ryszard  Świetlikowski FALBUD-BETON   
68 dr inż. Marek  Talaga Uniwersytet Zielonogórski  
69 dr inż. Rafał  Tews Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
70 dr inż. Maciej  Trochonowicz Politechnika Lubelska członek KG OWiUB
71 dr inż. Danuta  Ulańska Politechnika Łódzka  
72 dr inż. Janusz  Urbański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
73 dr inż. Tomasz  Waśniewski Politechnika Łódzka członek KG OWiUB
74 mgr inż. Anna  Wiśniowiecka emeryt  
75 mgr inż. Damian  Wieczorek Politechnika Krakowska  
76 dr inż. Maria  Włodarczyk Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
77 dr hab. inż. prof. PW Piotr  Woyciechowski Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
78 dr inż. Agata  Wygocka-Domagałło Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
79 dr inż. Bronisław  Zadwórny Uniwersytet Zielonogórski  
80  mgr inż. Marcin  Zdanowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa