wyniki zawodów centralnych XXXVII OWiUB

     

protokół jury

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 Listy uczestników i szkół kwalifikujących się do udziału 

 w zawodach III stopnia (centralnych) XXXVII OWiUB w Bydgoszczyzy 

 Na podstawie § 4 pkt. 4.4. ust. d), pkt. 4.5. ust. b), pkt. 4.6. i § 6 Regulaminu OWiUB.

 

     Kwalifikacją na zawody centralne objęto 80 uczestników. Po obniżeniu od 2022 r. przez ówczesne Ministerstwo Edukacji i Nauki o 49 % dotacji na organizację OWiUB, ograniczone możliwości organizacyjne nie pozwalają zakwalifikować na Finał Centralny większej liczby uczniów. Kierując się zasadami określonymi w Regulaminie Olimpiady oraz w Regulaminie pracy Jury Olimpiady zakwalifikowano: 36 reprezentantów okręgów (12 x 3), pozostałych wszystkich uczestników z punktacją w zawodach okręgowych od 48,5 pkt. wzwyż (41 uczniów), 1 najlepszego uczestnika z 48 pkt. (z największą liczbą odpowiedzi na max. w zawodach okręgowych) oraz 2 najlepszych uczestników ze szkoły-gospodarza Finału Centralnego.

       Listy uczestników i szkół zostały skorygowane i uzupełnione po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od wyniku zawodów. Odwołujący się uczestnik uzyskał ostatecznie 51 pkt.

                                                                                                                    
uczestnicy              szkoły

     

 Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXXVII OWiUB

w dniu 2 marca 2024 r.

 I. okręg południowo-zachodni 
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 II.   okręg bydgoski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 III. okręg lubelski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 IV. okręg centralny 
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 V.   okręg krakowski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VI.  okręg warszawski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VII. okręg rzeszowski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VIII. okręg białostocki
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 IX.   okręg gdański
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 X.   okręg    śląski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 XI.   okręg zachodni
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 XII.   okręg szczeciński
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół