Załącznik do Regulaminu OWiUB

 

 Wykaz literatury obowiązującej na poszczególnych stopniach zawodów 

XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (rok szkolny 2023/2024)

  

na eliminacje szkolne (zawody I stopnia)

zakres literatury ustalają autonomicznie Komitety Szkolne - tematyka skorelowana z podstawą programową i wymaganiami w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności wystarczającymi do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych

zakres literatury na eliminacje okręgowe (zawody II stopnia):

I. Podręczniki szkolne:

1. M. Popek – „Budownictwo ogólne”

2. M. Popek – „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich”

3. M. Kozłowski, T. Maj, M. Popek – „Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych”

4. T. Maj – „Rysunek techniczny budowlany”, „Organizacja i technologia robót stanu surowego”, „Organizacja i technologia robót wykończeniowych”, „Organizacja robót rozbiórkowych”, „Utrzymanie obiektów budowlanych”, „Organizacja i przygotowanie budowy”, „Sporządzanie kosztorysów”, „Przygotowywanie dokumentacji przetargowej”

5. M. Popek, Z. Romik – „Konstrukcje budowlane”

6. E. Czechowska – „Testy i zadania praktyczne”, „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych”

7. W. M. Francuz, A. Kusina, M. Machnik – „Technologia budownictwa” cz. 1 i 2

8. K. Schabowicz, T. Gorzelańczyk – „Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego”

9. K. Szczęch, W. Bukała – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

10. T. Maj – "Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa . Kwalifikacja B.33  Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne", WSiP

11. R. Solonek – "Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30 Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne", WSiP 

12. A. Kusina, M. Machnik – "Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych", Cz. 1 i Cz.2, WSiP, kwalifikacja BUD.11

13. Z. Romik – "Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych", Cz.1 i Cz.2, WSiP, kwalifikacja  BD21 

II. Inne:

1. J. Pawas – „Nowy Poradnik majstra budowlanego”

2. P. Markiewicz – Vademecum projektanta: „Nowoczesne technologie budowlane, Detale projektowe, Budownictwa ogólne” 

3. R. Piotrowski, P. Dominiak – "Budowa domu pasywnego. Krok po kroku", Przewodnik Budowlany

4. H. Michalak, S. Pyrak – "Budynki jednorodzinne. Projektowanie, konstrukcje, realizacja, użytkowanie", Arkady

5. G. Janik – "Statyka budowli", WSiP

6. G. Janik – "Wytrzymałość materiałów", WSiP

7. J. Kotwica – "Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym", Arkady

8. S. Pyrak, K. Szulborski – "Mechanika konstrukcji dla architektów", Arkady

9. A.Kaliszuk-Wietecka – "Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli”, PWN 2017

10. P. Markiewicz –"Budownictwo ogólne dla architektów", Archi-Plus 2011

11. G. Janik – "Mechanika budowli. Zbiór zadań", WSiP

III. Czasopisma i serwisy internetowe:

1. miesięcznik "Inżynier Budownictwa”

2. miesięcznik "Przegląd Budowlany”

3. kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura”

4. miesięcznik "Materiały Budowlane”

5. miesięcznik "Murator”

6. miesięcznik "Ładny Dom”

7. kwartalnik "ATLAS fachowca"

8.

zakres na eliminacje centralne (zawody III stopnia):
jak na zawody II stopnia - tematyka ujęta w podstawie programowej, rozszerzone wymaganiami w zakresie wiedzy i umiejętności