Załącznik do Regulaminu OWiUB

 

Wykaz literatury obowiązującej na poszczególnych stopniach zawodów

XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (rok szkolny 2022/2023)

 

 

na eliminacje szkolne (zawody I stopnia)

zakres literatury ustalają autonomicznie Komitety Szkolne - tematyka skorelowana z podstawą programową i wymaganiami w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności wystarczającymi do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych

zakres literatury na eliminacje okręgowe (zawody II stopnia):

I. Podręczniki szkolne:

1. M. Popek – „Budownictwo ogólne”

2. T. Maj – „Rysunek techniczny budowlany”, „Organizacja i technologia robót stanu surowego”, „Organizacja i technologia robót wykończeniowych”, „Organizacja robót rozbiórkowych”, „Utrzymanie obiektów budowlanych”, „Organizacja i przygotowanie budowy”, „Sporządzanie kosztorysów”, „Przygotowywanie dokumentacji przetargowej”

3. M. Popek, Z. Romik – „Konstrukcje budowlane”

4. E. Czechowska – „Testy i zadania praktyczne”, „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych”

5. W. M. Francuz, A. Kusina, M. Machnik – „Technologia budownictwa” cz. 1 i 2

6. K. Schabowicz, T. Gorzelańczyk – „Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego”

7. K. Szczęch, W. Bukała – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

8. T. Maj – "Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa . Kwalifikacja B.33  Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne", WSiP

9. R. Solonek – "Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30 Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne", WSiP 

10. A. Kusina, M. Machnik – "Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych", Cz. 1 i Cz.2, WSiP, kwalifikacja BUD.11

11. Z. Romik – "Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych", Cz.1 i Cz.2, WSiP, kwalifikacja  BD21 

II. Inne:

1. J. Pawas – „Nowy Poradnik majstra budowlanego”

2. P. Markiewicz – Vademecum projektanta: „Nowoczesne technologie budowlane, Detale projektowe, Budownictwa ogólne” 

3. R. Piotrowski, P. Dominiak – "Budowa domu pasywnego. Krok po kroku", Przewodnik Budowlany

4. H. Michalak, S. Pyrak – "Budynki jednorodzinne. Projektowanie, konstrukcje, realizacja, użytkowanie", Arkady

5. G. Janik – "Statyka budowli", WSiP

6. G. Janik – "Wytrzymałość materiałów", WSiP

7. J. Kotwica – "Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym", Arkady

8. S. Pyrak, K. Szulborski – "Mechanika konstrukcji dla architektów", Arkady

9. A.Kaliszuk-Wietecka – "Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli”, PWN 2017

10. P. Markiewicz –"Budownictwo ogólne dla architektów", Archi-Plus 2011

11. G. Janik – "Mechanika budowli. Zbiór zadań", WSiP

III. Czasopisma i serwisy internetowe:

1. miesięcznik "Murator”

2. miesięcznik "Inżynier Budownictwa”

3. miesięcznik "Przegląd Budowlany”

4. miesięcznik "Ładny Dom”

5. kwartalnik "ATLAS fachowca"

6.

zakres na eliminacje centralne (zawody III stopnia):
jak na zawody II stopnia - tematyka ujęta w podstawie programowej, rozszerzone wymaganiami w zakresie wiedzy i umiejętności