Załącznik do Regulaminu OWiUB

 

Wykaz literatury obowiązującej na poszczególnych stopniach zawodów

XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (rok szkolny 2021/2022).

 

 

zakres na eliminacje szkolne (zawody I stopnia)

ustalają autonomicznie Komitety Szkolne - tematyka skorelowana z podstawą programową i wymaganiami w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności wystarczającymi do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych

zakres na eliminacje okręgowe (zawody II stopnia)

I. Podręczniki szkolne:

1. M. Popek – „Budownictwo ogólne”

2. T. Maj – „Rysunek techniczny budowlany”, „Organizacja i technologia robót stanu surowego”, „Organizacja i technologia robót wykończeniowych”, „Organizacja robót rozbiórkowych”, „Utrzymanie obiektów budowlanych”, „Organizacja i przygotowanie budowy”, „Sporządzanie kosztorysów”, „Przygotowywanie dokumentacji przetargowej”

3. M. Popek, Z. Romik – „Konstrukcje budowlane”

4. E. Czechowska – „Testy i zadania praktyczne”, „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych”

5. W. M. Francuz, A. Kusina, M. Machnik – „Technologia budownictwa” cz. 1 i 2

6. K. Schabowicz, T. Gorzelańczyk – „Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego”

7. K. Szczęch, W. Bukała – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

8. T. Maj – "Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa . Kwalifikacja B.33  Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne", WSiP

9. R. Solonek – "Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30 Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne", WSiP 

II. Inne:

1. J. Pawas – „Nowy Poradnik majstra budowlanego”

2. P. Markiewicz – Vademecum projektanta: „Nowoczesne technologie budowlane, Detale projektowe, Budownictwa ogólne” 

3. R. Piotrowski, P. Dominiak – "Budowa domu pasywnego. Krok po kroku", Przewodnik Budowlany

4. H. Michalak, S. Pyrak – "Budynki jednorodzinne. Projektowanie, konstrukcje,realizacja, użytkowanie", Arkady

5. G. Janik – "Statyka budowli", WSiP

6. G. Janik – "Wytrzymałość materiałów", WSiP

7. J. Kotwica – "Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym", Arkady

8. S. Pyrak, K. Szulborski – "Mechanika konstrukcji dla architektów", Arkady

9. A.Kaliszuk-Wietecka – "Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli”, PWN 2017

10. P. Markiewicz –"Budownictwo ogólne dla architektów", Archi-Plus 2011

III. Czasopisma i serwisy internetowe:

1. miesięcznik "Murator”

2. miesięcznik "Inżynier Budownictwa”

3. miesięcznik "Przegląd Budowlany”

4. miesięcznik "Ładny Dom”

5. kwartalnik "ATLAS fachowca"

6.

zakres na eliminacje centralne (zawody III stopnia)
jak na zawody II stopnia - tematyka ujęta w podstawie programowej z wymaganiami wiedzy i umiejętności w zakresie rozszerzonym