AKT  POWOŁANIA 

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz.125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580)
 
- w trybie uzgodnionym z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizator Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu 22 września 2021 r. dokonał zmiany w składzie osobowym Komitetu Głównego i powołał na funkcję Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Wiolettę Jackiewicz-Rek z Politechniki Warszawskiej:
 
- na wniosek Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizator powołał w dniu 6 grudnia 2017 r. członków Komitetu Głównego Olimpiady na VII kadencję obejmującą lata 2018-2022 oraz uzupełnił jego skład w dniu 1 października 2020 r. i w dniu 11.01.2022 r:
 
- wobec wyróżnienia przez Rektora Politechniki Warszawskiej odznaką "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej" na wniosek Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizator powiększył w dniu 26 marca 2019 r. o 3 członków skład Komitetu Głównego Olimpiady na VII kadencję obejmującą lata 2018-2022 :
 
  Czarny Antoni (pełnomocnik w okręgu – Nysa) odznaczony odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej 
 Daniel Ryszard odznaczony odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 Domowicz Jarosław – PPG Deco Polska Sp. z o.o. (Sponsor Generalny OWiUB)
 Grabska Grażyna (pełnomocnik w okręgu – Warszawa)
 Hyla Anna (pełnomocnik w okręgu – Bytom)
 Jankowska Anna (Politechnika Warszawska) – wybrana na  funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady odznaczona Medalem Politechniki Warszawskiej (Alma Mater Bene Merentibus)
 Knyziak Piotr (Politechnika Warszawska)
 Kołbon Paweł – FAKRO Sp. z o.o. (Sponsor Generalny OWiUB)
 Krawczuk Stanisława (pełnomocnik w okręgu – Białystok)
 Kubuj-Bełz Grażyna (pełnomocnik w okręgu – Lublin) odznaczona odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 Kujawa Marcin (Politechnika Gdańska)
 Lichołai Lech (Politechnika Rzeszowska)
 Lulis Roman (Polska Izba Inżynierów Budownictwa) odznaczony odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 Maciejończyk Rudolf (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) odznaczony odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej  
 Maj Tadeusz odznaczony odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 Majkowski Bartłomiej (pełnomocnik w okręgu – Stargard)
 Marynowicz Andrzej (Politechnika Opolska) – wybrany na  funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady 
 Mrozik Łukasz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 Olesińska Sławomira (Stargard)
 Oniszczuk Andrzej (Politechnika Warszawska) – wybrany na  funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Kierownika Organizacyjnego OWiUB odznaczony odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 Pastusiak Krystyna (pełnomocnik w okręgu – Wieluń)
 Pilch Zbigniew – Stowarzyszenie Producentów Cementu (Sponsor Generalny OWiUB)
 Popielewska Magdalena (pełnomocnik w okręgu – Bydgoszcz)
 Potępa Marta (pełnomocnik w okręgu – Kraków)
 Prusiel Jolanta (Politechnika Białostocka)
 Radoń Marcin (Politechnika Krakowska)
 Ragiel Małgorzata (pełnomocnik w okręgu – Zielona Góra)
 Rudzińska Anna odznaczona odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 Rusinek Barbara (pełnomocnik w okręgu – Rzeszów)
 Sobolewska Dagmara –  ERBUD S.A. (Sponsor Generalny OWiUB)
 Szczepaniak Piotr (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 Szmigiera Elżbieta (Politechnika Warszawska)
 Śliwińska Maria (pełnomocnik w okręgu – Gdańsk)
 Trochonowicz Maciej (Politechnika Lubelska)
 Waśniewski Tomasz (Politechnika Łódzka)
 Włodarczyk Maria (Politechnika Warszawska)
 Woyciechowski Piotr (Politechnika Warszawska)