6. W dniu 24 lutego 2010 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, sala

...

     5. Dziś, tj. 19.02.2010 r. otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu

...

     4. W dniu 11 lutego 2010 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się spotkanie Organizatorów

...

     3. Szanowni organizatorzy i uczestnicy XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych!

 

     Zgodnie z pkt

...

     2. W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 24 stycznia br. informujemy organizatorów i uczestników, że aneks do

...