16.  W dniu 26 października 2010 r. (wtorek) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Głównego

...

    15.  30 września 2010 r.  Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej kolejny zaktualizowany

...

    14. 27 września 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało Politechnikę Warszawską, że Minister

...

     13.  8 września 2010 r.  Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaktualizowany

...

    12.  25 sierpnia 2010 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do  informacji publicznej  wyniki 

...