4. W dniu 11 lutego 2010 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się spotkanie Organizatorów

...

     3. Szanowni organizatorzy i uczestnicy XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych!

 

     Zgodnie z pkt

...

     2. W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 24 stycznia br. informujemy organizatorów i uczestników, że aneks do

...

     1. W zakończonym etapie szkolnym XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wzięła udział

...