24.  Ze złożonego przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji

...

     23.  W ogłoszonym XIII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 obejmującym kilka tysięcy

...

     22.  W dniu 12 stycznia 2011 r. nastąpi ogłoszenie wyników XIII edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół

...

     21.  W związku z pojawiającymi się prośbami o przesłanie Wzoru zgłoszenia na zawody okręgowe XXIV

...

     20.  W dniu 1 grudnia 2010 r. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie

...