31.  Trwają prace przygotowawcze dot. rozpoczęcia jubileuszowej XXV edycji OWiUB w roku szkolnym

...

30.  W dniach 14-16.04.2011 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się Finał

...

29. Pobyt Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Muszynie w dniach

...

       28.  Obradujący na posiedzeniu w Muszynie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

...

       27.  Tematy zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z dnia

...