19.  Do dnia 16 listopada 2010 r. zostały wysłane pocztą tradycyjną (przesyłką priorytetową) do 34

...

     18. 9 listopada 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i

...

     17.  W dniu 29 października 2010 r. zostały wysłane pocztą tradycyjną (przesyłką priorytetową) do 171

...

    16.  W dniu 26 października 2010 r. (wtorek) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Głównego

...

    15.  30 września 2010 r.  Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej kolejny zaktualizowany

...