31.  Trwają prace przygotowawcze dot. rozpoczęcia jubileuszowej XXV edycji OWiUB w roku szkolnym 2011/2012 w ramach konkursu "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

Zostały uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej terminy zawodów II stopnia (okręgowe) - 3 marca 2012 r. i III stopnia (centralne) - 13-14 kwietnia 2012 r. Do przeprowadzenia Finału Centralnego przygotowują się Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych znalazła się w wykazie olimpiad związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r.: kliknij Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 roku .

19 sierpnia 2011 r. Sejm RP znowelizował ustawę o systemie oświaty z 1991 r. Z przygotowywanej wielkiej nowelizacji wyszła tylko mała, jednak wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym. Mają one wejść w życie za rok, od 1 września 2012 r. Projekt aktu wykonawczego do w/w ustawy, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych nie uwzględnia licznych postulatów środowiska szkolnictwa zawodowego dotyczących rozszerzenia uprawnień do zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad z całości egzaminu zawodowego: kliknij Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Natomiast nadal można kierować do MEN uwagi dot. wymienionego projektu rozporządzenia - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniach 20-21 października 2011 r. na wyjazdowym posiedzeniu w Stąporkowie - na zaproszenie sponsora generalnego Olimpiady firmy Henkel Polska Sp. z o.o. - Komitet Główny OWiUB uroczyście zainauguruje jubileuszową XXV edycję zawodów. Wówczas zostaną przyjęte szczegółowe: harmonogram i wytyczne programowo-organizacyjne XXV OWiUB. W okresie poprzedzającym inaugurację kolejnej edycji zawodów prosimy zainteresowane podmioty o składanie uwag dot. w szczególności:

- Regulaminu OWiUB,

- sposobu organizacji poszczególnych etapów zawodów,

- tematów konkursowych.

Jeżeli zgłoszone propozycje nie będą pociągały za sobą dodatkowych skutków finansowych, to organizatorzy Olimpiady bedą skłonni je uwzględnić.


Kierownik Organizacyjny OWiUB