28.  Obradujący na posiedzeniu w Muszynie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

1. Przyjął informację o rezultatach etapu szkolnego XXIV OWiUB w 2010 r. Rozmiar zainteresowania i zasięg zawodów w bieżącej edycji Olimpiady zostały zobrazowane przekazywanymi na bieżąco informacjami  w zakładce "Szkoły olimpijskie".

2. Wysłuchał sprawozdań pełnomocników Komitetu Głównego OWiUB w okręgach z przeprowadzonych w dniu 5 marca 2011 r. zawodów II stopnia (okręgowych) i przyjął do archiwum  dokumentację z tych zawodów (m. in. arkusze z opracowanymi tematami zawodów i godła). Zestawienie statystyczne w podziale na okręgi zostanie przedstawione w zakładce "Etap okręgowy".

3. Na podstawie pkt. 4.2.4. Regulaminu OWiUB oraz po rozpatrzeniu skierowanych po zawodach okręgowych postulatów ustalił liczbę i listę uczestników zawodów centralnych. Według kolejności uzyskanych punktów w zawodach okręgowych z poszczególnych okręgów zostały zakwalifikowane następujące liczby uczestników:

I. Nysa - 6, II. Bydgoszcz - 4, III. Lublin - 5, IV. Wieluń - 5, V. Kraków - 14, VI. Warszawa - 12, VII. Rzeszów - 8, VIII. Białystok - 5, IX. Gdańsk - 5, X. Bytom - 12, XI. Zielona Góra - 6, XII. Szczecin - 4 oraz przyznał prawo startu 2 uczestnikom ze szkoły-gospodarza zawodów centralnych.

Liczba uczestników zawodów centralnych wynosi ogółem 88 uczniów (w tym 10 dziewcząt) z 53 szkół. Imienna lista uczestników zawodów III stopnia zostanie przedstawiona w zakładce "Finał Centralny".

4. Powołał 10-osobowy skład Jury Zawodów Centralnych XXIV OWiUB (w tym Przewodniczącego Jury).

5. Przyjął program Finału Centralnego XXIV Olimpiady w Augustowie w dniach 14-16 kwietnia 2011 r. Ramowy program FC XXIV OWiUB zostanie opublikowany w zakładce "Finał Centralny".

6. Rozpoczął dyskusję nad skierowanym do konsultacji społecznych rządowym projektem zmian w ustawie o systemie oświaty i postanowił poszerzyć uczestników dyskusji o zebranych podczas Finału Centralnego opiekunów uczniów startujących w zawodach centralnych.


        Kierownik Organizacyjny OWiUB