27.  Tematy zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z dnia 5 marca 2011 r. przedstawiamy w zakładce "Publikacje".

 

        Kierownik Organizacyjny OWiUB