14. 27 września 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało Politechnikę Warszawską, że Minister

...

     13.  8 września 2010 r.  Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaktualizowany

...

    12.  25 sierpnia 2010 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do  informacji publicznej  wyniki 

...

    11.  Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad

...

    10.  8 czerwca 2010 r. Politechnika Warszawska złożyła ofertę w otwartym konkursie „Organizacja i

...