26.  Do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu5

...

      25.  W dniu 19.01.2011 r. Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji

...

      24.  Ze złożonego przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji

...

     23.  W ogłoszonym XIII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 obejmującym kilka tysięcy

...

     22.  W dniu 12 stycznia 2011 r. nastąpi ogłoszenie wyników XIII edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół

...