25.  W dniu 19.01.2011 r. Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przyjął złożone przez Politechnikę Warszawską sprawozdanie z realizacji XXIV OWiUB w 2010 r. 

 

        Kierownik Organizacyjny OWiUB