24.  Ze złożonego przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji XXIV OWiUB w 2010 r. wynika, że ponownie wzrosła liczba uczestników Olimpiady w stosunku do poprzedniej edycji. W etapie szkolnym XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wzięło udział 4 834 uczniów ze 178 szkół.

      Osiągnięty sukces bardzo cieszy, ale jest jednocześnie zmartwieniem dla organizatorów, ponieważ stosując dotychczasowe regulaminowe zasady kwalifikacji na zawody wyższego stopnia - okręgowe w dniu 5 marca 2011 r., należałoby zakwalifikować więcej o 115 osób niż w poprzednim roku. Daje to liczbę większą niż liczba uczniów zgłoszonych w największym okręgu lub większą niż liczba zgłoszeń w dwóch mniejszych okręgach. Natomiast środki publiczne zaplanowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na organizację OWiUB w 2011 r. są o 6 % niższe niż na rok 2010 i aż o 22 % niższe od przeznaczanych na ten cel kolejno w latach 2005, 2006, 2007, 2008 kiedy liczba startujących w zawodach szkół i uczniów była znacznie mniejsza. Natomiast rónocześnie następował i dalej następuje wzrost cen towarów i usług, podatków i innych opłat.

       Komitet Główny OWiUB i organizatorzy zawodów okręgowych zastanawiają się w jaki sposób zorganizować zawody II stopnia (okręgowe) mimo znacznie pogorszonych warunków finansowych tak, żeby umożliwić udział w nich wszystkim uczniom zgłoszonym przez Komitety Szkolne OWiUB. 

       Szczegółowe zestawienie statystyczne z zawodów szkolnych w poszczególnych okręgach przedstawiamy w zakładce "Szkoły olimpijskie".

 

        Kierownik Organizacyjny OWiUB