22.  W dniu 12 stycznia 2011 r. nastąpi ogłoszenie wyników XIII edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystość odbędzie się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Wyniki Rankingu zostaną opublikowane w tym dniu na łamach dziennika "Rzeczpospolita" i w przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy" informatorze "Licea i technika 2011".

     W dniu 14 grudnia 2010 r. Kapituła Rankingu wprowadziła zmiany metodologiczne, których celem jest dokonanie bardziej wszechstronnej oceny szkół. Dotychczasowy ranking jednokryterialny, oparty na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych (znajdujących się w rejestrze MEN) został rozszerzony o kryterium: wyniki egzaminu maturalnego 2010 r. i o kryterium: ocena szkół ponadgimnazjalnych z punktu widzenia uczelni akademickich (w grudniu 2010 r. ogólnopolskie badanie ankietowe drogą internetową wśród prawie 1,5 tys. przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich oraz przedstawicieli pionów spraw studenckich i rekrutacji wszystkich polskich uczelni akademickich - państwowych i niepaństwowych). Zaprezentowane też zostaną ogólnopolskie podrankingi w sukcesach olimpijskich oraz maturalny. Prezentacja wyników nastąpi w układzie ogólnopolskim i w wojewódzkim. Nowością będzie oddzielna klasyfikacja dla liceów ogólnokształcących i techników.

      Z wielką uwagą będziemy śledzić zajęte miejsca w Rankingu przez szkoły startujące w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

  

      Kierownik Organizacyjny OWiUB