29. Pobyt Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Muszynie w dniach

...

       28.  Obradujący na posiedzeniu w Muszynie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

...

       27.  Tematy zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z dnia

...

      26.  Do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu5

...

      25.  W dniu 19.01.2011 r. Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji

...