39. 29 maja 2012 r. do 175 szkół startujących w XXV edycji OWiUB zostalo wystosowane pismo następującej treści:

 

          Szanowni Państwo!

        Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przed zakończeniem trwającego roku szkolnego zaprasza Waszą Szkołę do udziału w XXVI edycji OWiUB (rok szkolny 2012/2013). Będzie to ostatni rok obowiązywania 3-letniej umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniką Warszawską na zorganizowanie i przeprowadzenie OWiUB.

        Z końcem 2012 r. upływa termin 5-letnich kadencji Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych Olimpiady i w grudniu br. zostaną powołane przez organizatora nowe ich składy osobowe na kolejną kadencję. Olimpiada jest adresowana do szkół, które stają się organizatorami jej etapu szkolnego i dlatego Politechnika Warszawska pozostaje otwarta na propozycje środowiska szkolnego dotyczące składów komitetów organizacyjnych na szczeblach okręgowym i centralnym i w dalszej perspektywie na propozycje zmian w Regulaminie OWiUB.

      Konieczne procedury i ewentualne zmiany organizacyjne nie mogą komplikować przebiegu konkursu i dlatego postanowiliśmy etap szkolny kolejnej edycji Olimpiady przeprowadzić pod nadzorem Komitetów Okręgowych i Głównego w dotychczasowych składach. Ogłaszamy rozpoczęcie etapu szkolnego XXVI OWiUB wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013 i jego zakończenie w dniu 30 listopada 2012 r. W najbliższej edycji będzie obowiązywał dotychczasowy Regulamin OWiUB, a jego korektą lub zmianą zajmie się nowy skład Komitetu Głównego. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach od września br. dotyczyć będzie uczniów I klasy, którzy w najbliższej edycji z oczywistych względów na ogół nie wezmą udziału w OWiUB. Komitet Główny ma zatem co najmniej rok na opracowanie programu harmonizacji zakresu Olimpiady z nowymi celami i podstawą programową kształcenia.

         W załączeniu przekazujemy Harmonogram organizacji XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz kontakty z Komitetami Okręgowymi, które w 2012 r. pozostają bez zmian. Prosimy także o śledzenie na bieżąco aktualnych informacji na stronie internetowej Olimpiady.

      W 2012 r. podsumowujemy 25-letni dorobek OWiUB. Jubileuszowi poświęciliśmy stosowne miejsce i czas podczas zakończonego XXV Finału Centralnego w Bytomiu. Niniejszym pragniemy podziękować wszystkim szkołom dotychczas organizującym zawody szkolne, okręgowe a także centralne oraz nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół za zaangażowanie we wspólnym przedsięwzięciu, które znacznie wykraczało poza obowiązki statutowe i służbowe. Jesienią br. planujemy wydanie kolejnej publikacji poświęconej  Olimpiadzie. Chcielibyśmy, żeby na jej kształt wpływ miały również Państwa spostrzeżenia i uwagi. Prosimy o przesyłanie do 30 września 2012 r. swoich uwag i sugestii odnośnie oczekiwanej tematyki opracowania.

 

         Kierownik Organizacyjny OWiUB                    Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB

                  Andrzej Oniszczuk                                              Anna Jankowska