38. Finał Centralny jubileuszowej XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbył się w dniach 12-14 kwietnia 2012 r. w Bytomiu i zakończył się podwójnym sukcesem – organizacyjnym i merytorycznym.

Mimo niewystarczającego finansowania olimpiady z budżetu Komitet Główny OWiUB podjął ryzyko przyjęcia na zawody centralne rekordowej liczby uczniów. JUBILEUSZ POSTANOWIONO UCZCIĆ WYPROMOWANIEM JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY UCZESTNIKÓW startujących w trójstopniowych zawodach (nadanie uczestnikowi tytułu laureata lub finalisty poprzedzone jest trzykrotnym sprawdzaniem stopnia wiedzy i umiejętności zawodowych: podczas etapu szkolnego przez szkolna komisję i podczas zawodów okręgowych i centralnych przez zewnętrzne jury z udziałem nauczycieli akademickich). Limity organizacyjne powodują, że do zawodów wyższego stopnia kwalifikuje się tylko ok. 10 % ubiegających się o awans.

Dzięki znaczącemu wsparciu Sponsorów Generalnych (Stowarzyszenia Producentów Cementu i dwóch firm prywatnych: Henkel Polska Sp. z o. o. oraz FAKRO Sp. z o. o.) a także Urzędu Miasta w Bytomiu zadanie publiczne jakim jest Olimpiada zostało wykonane na poziomie godnym tej randze uczniowskiego współzawodnictwa. Do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych 94 uczniów reprezentujących 51 szkół, wyłonionych spośród 4,2 tys. uczniów i 175 szkół rozpoczynających start w etapie szkolnym. Gospodarzem Finału były Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół na czele z Dyrektor Anną Hyla, która mimo bardzo krótkiego stażu w Komitecie Głównym Olimpiady wykazała się wielkimi umiejętnościami w opanowaniu skomplikowanej logistycznie imprezy.

Zawodom towarzyszyły dodatkowe przedsięwzięcia z udziałem uczniów, ich opiekunów, organizatorów i zaproszonych gości mające wieloraki charakter (poznawczy, wychowawczy, konsultacyjny). W szkole zorganizowano wystawy: Bytom w obiektywie; 25 lat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; prace przejściowe uczniów śląskich szkół budowlanych; prace plastyczne uczniów klasy 1a – liceum architektonicznego w PSB – ZS. Uczestnicy Finału Centralnego zwiedzili Muzeum Chleba i wystawę starych samochodów oraz zapoznali się z folklorem i kuchnią śląską w trakcie wspólnej biesiady, podczas której wystąpił zespół „Mały Śląsk”. Z opiekunami i Komitetem Głównym Olimpiady spotkanie konsultacyjne odbył podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Janusz Żbik. Minister poinformował o przywróceniu uprawnień średniego personelu zawodowego dla techników. Opiekunowie olimpijczyków krytycznie wypowiedzieli się w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego, która nie przystaje do przywróconych uprawnień.

W związku z jubileuszem Olimpiady na Finał Centralny do Bytomia zostali zaproszeni wszyscy zwycięzcy OWiUB z poprzednich XXIV edycji. Połowa z nich uczestniczyła w uroczystości zakończenia, w ceremonii wręczania wyróżnień i laurów za uzyskane wyniki w XXV edycji.

Fakt 100 % frekwencji uczniów na zawodach centralnych świadczy o randze olimpiady w środowisku szkolnym, a o słuszności zakwalifikowania do zawodów III stopnia (centralnych) aż 94 uczniów – świadczy zaprezentowany przez uczestników wysoki poziom wiedzy i umiejętności. 66 uczniów uzyskało tytuły laureata, a 25 – tytuły finalisty, co stanowi rekord w historii OWiUB. Łącznie od I do XXV OWiUB przyznano razem 1 215 tytułów laureata lub finalisty.

Prace oceniało, powołane przez Komitet Główny Olimpiady jury w składzie:

1.      dr inż. Anna Jankowska (Politechnika Warszawska w Warszawie)

2.      dr inż. Małgorzata Lelusz (Politechnika Białostocka w Białymstoku)

3.      mgr inż. Roman Lulis – kierownik sali (Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

4.      dr inż. Rudolf Maciejończyk – przewodniczący  (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)

5.      dr inż. Andrzej Marynowicz (Politechnika Opolska w Opolu)

6.      dr inż. Jolanta Anna Prusiel (Politechnika Białostocka w Białymstoku)

7.      dr inż. Marcin Radoń (Politechnika Krakowska w Krakowie)

8.      dr inż. Elżbieta Szmigiera (Politechnika Warszawska w Warszawie)

9.      dr inż. Piotr Woyciechowski (Politechnika Warszawska w Warszawie)

       XXV Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych bezsprzecznie wygrali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim -  Barteczko Adam z klasy III, Jarząbek Dawid i Mendrela Mateusz z klasy IV zajęli indywidualnie trzy pierwsze miejsca. Opiekunem laureatów z Wodzisławia Śląskiego od lat jest Tomasz Wardenga. 

Wśród startujących w XXV Finale Centralnym było 11 dziewcząt. Najwyższą lokatę (12 miejsce) uzyskała Trojak Katarzyna z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Prywatny przedsiębiorca budowlany, członek Komitetu Głównego Olimpiady, Roman Lulis od lat tradycyjnie funduje najlepszej uczestniczce nagrodę rzeczową. 

         Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ufundował statuetkę za zdobycie I miejsca w klasyfikacji szkół (wg Regulaminu OWiUB) dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, zaś Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ufundował puchar za zdobycie I miejsca w rankingu szkół (wg sumy zdobytych punktów przez wszystkich reprezentantów szkoły w Finale Centralnym) dla Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Puchar wręczył przedstawiciel PIIB w Komitecie Głównym Olimpiady, Roman Lulis.

        

          Kierownik Organizacyjny OWiUB