8. Członkowie Komitetu Głównego OWiUB!

 

     Zgodnie z Harmonogramem XXIII edycji Olimpiady w dniu 12 marca 2010 r. (piątek) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 11.30 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – sala Rady Wydziału, nr 101 .

     W porządku obrad proponuje się:

1. Informację o przebiegu etapu szkolnego XXIII OWiUB i podpisaniu aneksu do umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację zawodów bieżącej edycji w 2010 r.
2.    Sprawozdanie z zawodów II stopnia w poszczególnych okręgach.
3.    Ocenę uzyskanych wyników i ustalenie listy uczestników zawodów centralnych.
4.     Powołanie Jury Zawodów Centralnych.
5.     Przyjęcie programu Finału Centralnego XXIII OWiUB w Ostrołęce.
6.    Sprawy różne.
Serdecznie zapraszam do udziału w naradzie.
                                                                   

      koordynator olimpiady