11.  Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2011 roku

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Komunikaty_2010/zawodowe/olimpiady_zawodow_2011.pdf

                                                           

     Komitet Główny OWiUB