7. W dniu 26 lutego 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało organizatorowi Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

      1) informację o zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji etapu szkolnego XXIII edycji OWiUB w 2009 r.

oraz

      2) aneks do umowy z dnia 21.10.2009 r. dot. finansowania Olimpiady w pierwszym półroczu 2010 r.

      Przyznane środki stanowią 92 % wielkości dotacji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast we wrześniu 2009 r. ministerstwo proponowało zawarcie umowy na pokrycie wydatków wielkości zaledwie 40 % w relacji I półrocze 2010 r. do I półrocza 2009 r., a organizator takiej propozycji nie przyjął.

      Plan drastycznego obniżenia finansowania oraz wprowadzone od tego roku szkolnego nowe procedury wyłaniania organizatorów olimpiad stanowiły zagrożenie dla ich dalszego istnienia. W przypadku OWiUB działalność najprawdopodobniej zakończyłaby się na zorganizowaniu zawodów centralnych tegorocznej edycji.

      Jednak środowiska organizatorów olimpiad zawodowych i przedmiotowych skonsolidowały się i wspólnie wystąpiły w swojej obronie. Organizatorzy zyskali poparcie licznych gremiów naukowych, problemem zainteresowały się media, posłowie na Sejm RP. W geście ostatniej szansy zwolennicy ruchu szkolnych olimpiad wystosowali list otwarty do premiera rządu z prośbą o interwencję w sprawie. Niektóre z powstałych dokumentów w obronie olimpiad zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady Fizycznej http://www.kgof.edu.pl . W następstwie listu do premiera Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall podjęła dialog z organizatorami olimpiad. W lutym br. odbyły się w sumie trzy spotkania (informacje w poprzednich ogłoszeniach), dwa w Ministerstwie Edukacji Narodowej, trzecie z inicjatywy organizatorów olimpiad na Uniwersytecie Warszawskim. Minister przeprosiła organizatorów za wynikłe kłopoty, obarczając winą podległych jej urzędników i zaproponowała wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań na następne edycje olimpiad. Organizatorzy zaś podjęli uchwałę, w której domagają się m. in. rozstrzygnięcia zasad organizacji olimpiad na następne lata w marcu 2010 r.

      W związku z powyższymi rozstrzygnięciami przystępujemy oficjalnie do kontynuowania XXIII OWiUB, tj. w pierwszej kolejności do przygotowania i przeprowadzenia zawodów okręgowych w dniu 6 marca br.

 

     Komitet Główny OWiUB