34.  Zakończył się etap szkolny XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zgodnie z Harmonogramem w Komitecie Głównym OWiUB trwają prace nad opracowaniem sprawozdania dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z organizacji i przeprowadzenia Olimpiady w całym 2011 r. Wstępna analiza wyników zawodów szkolnych pozwala stwierdzić, że udział szkół i uczniów w bieżącej edycji zawodów pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniej edycji. Szczegółowe zestawienie statystyczne z zawodów szkolnych w poszczególnych okręgach przedstawimy w zakładce "Szkoły olimpijskie".

      

    W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpi ogłoszenie wyników XIV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012. Uroczystość odbędzie się w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wyniki Rankingu zostaną opublikowane na łamach dziennika "Rzeczpospolita" i przez miesięcznik "Perspektywy" oraz na platformach interentowych: ranking.perspektywy.pl oraz  licea.perspektywy.pl i technika.perspektywy.pl.

        Z uwagą będziemy śledzić zajęte miejsca w Rankingu przez szkoły startujące w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2012:
- będzie opierał się na metodologii zastosowanej w Rankingu 2011,
- oddzielnie sklasyfikuje licea ogólnokształcące i technika,
- prezentacja wyników nastąpi w układzie ogólnopolskim i w przekrojach wojewódzkich,
- ranking ogólnopolski będzie prezentował klasyfikację obejmującą 500 najlepszych liceów ogólnokształcących i 250 najlepszych techników,
- przygotowane zostaną również ogólnopolskie podrankingi: olimpijski, maturalny i zawodowy,
- ranking liceów będzie opierał się na czterech kryteriach: 1) wynikach matury z przedmiotów obowiązkowych, 2) wynikach matury z przedmiotów dodatkowych, 3) sukcesach w olimpiadach, 4) ocenie szkoły z perspektywy akademickiej,
- w rankingu techników, oprócz czterech wyżej wymienionych, dojdzie kryterium 5) wyniki egzaminów zawodowych.
 Poszczególne kryteria zostaną uwzględnione z następującymi wagami:

Ranking Techników
1) wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 30%
2) wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 15%
3) sukcesy w olimpiadach – 20%
4) ocena akademicka – 5%
5) wyniki egzaminów zawodowych – 30%

 

         Kierownik Organizacyjny OWiUB