21.  W związku z pojawiającymi się prośbami o przesłanie Wzoru zgłoszenia na zawody okręgowe XXIV OWiUB informujemy i zwracamy się o uważne przeglądanie witryny OWiUB. Po kliknięciu zakładki "Etap okręgowy" otworzy się dostęp do zakładki "Wzór zgłoszenia", w której bezpośrednio na stronie jest tekst zgłoszenia (można skopiować bezpośrednio na komputer i następnie odpowiednio przeformatować) oraz gotowy wzór do pobrania w formacie pdf.

 http://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=11 

    Obowiązujący w XXIV OWiUB Wzór zgłoszenia zawiera dodatkową (w stosunku do ubiegłych edycji) kolumnę do wypełnienia: obok klasy ucznia należy wypełnić w jakim kształci się zawodzie budowlanym.

    Przypominamy - zgodnie z Harmonogramem XXIV OWiUB termin przeprowadzenia etapu szkolnego (wyłonienie reprezentantów szkoły i zgłoszenie na zawody okręgowe do wybranego Komitetu Okręgowego OWiUB) upływa w dniu 22 grudnia 2010 r.

 

      Kierownik Organizacyjny OWiUB