AKTY  POWOŁANIA
 
Do realizacji zawodów II stopnia (§ 2 pkt. 2.3. Regulaminu Olimpiady) Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych powołuje składy osobowe Komitetów Okręgowych.  Powołania  z dnia 18 listopada 2022 r. obejmują okres trwania  VIII kadencji na lata 2023-2027 :
  
VI. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Warszawie
1. Grabska Grażyna (przewodnicząca)
2. Wojtaś Stanisław (wiceprzewodniczący)
3. Janiszewska-Świeboda Nina (sekretarz)
      (członkowie)
4. Włodarczyk Maria
5. Smereczyńska Elżbieta
6. Kobylińska-Wodo Katarzyna
7. Wiśniewski Artur
8. Nowak Sylwester
 

okręg

 

adres

Kontakty

z KO OWiUB

Pełnomocnik KG OWiUB

kontakt pilny

VI.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

ul. Przyrynek 9

00-219 WARSZAWA

http://www.tab.edu.pl

 

/22/ 831 60 37

tel/fax /22/ 831 06 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Grażyna GRABSKA

 tel/fax /22/ 831 06 96

604 629 655

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 Relacja z zawodów okręgowych XXXIII OWiUB - 29.02.2020  
 
 

Relacja z Konferencji okręgu VI.warszawskiego w FAKRO

Muszyna - Nowy Sącz, 17-20.06.2015    

     Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Warszawie i firma FAKRO – Sponsor Generalny Olimpiady byli organizatorami konferencji okręgu warszawskiego w dniach 17-20.06.2015 r. w Muszynie. Było to już drugie tego typu przedsięwzięcie – poprzednio konferencja okręgu południowo-zachodniego z siedzibą w Nysie w sierpniu 2014 r. Wśród uczestników konferencji byli członkowie Komitetu Okręgowego, nauczyciele-opiekunowie olimpijczyków w szkołach okręgu warszawskiego, autorzy podręczników dostosowanych do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach budowlanych, organizatorzy ostatniego Finału Centralnego w Warszawie. Gościem konferencji był Wiceprzewodniczący, Kierownik Organizacyjny OWiUB, Andrzej Oniszczuk.

     Program szkoleniowy obejmował panel dyskusyjny na temat wprowadzanych zmian w podstawach prawnych organizacji olimpiad szkolnych.

  1. Szczegółowość przepisów stosowanego Regulaminu OWiUB jest wystarczająca w obszarach wskazanych znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r.w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) – za wyjątkiem wykazu literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów. Uczestnicy konferencji wypracowali propozycję wykazu literatury na Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
  2. Art. 44 zzzw. znowelizowanej ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatu w sprawie wykazu olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku został ogłoszony przez MEN w dniu 9 kwietnia 2015 r. Uczestnicy panelu dyskutowali nad wyborem optymalnych terminów zawodów II i III stopnia zawodów Olimpiady na najbliższą edycję i w dalszej perspektywie.
  3. Autorzy podręczników (Tadeusz Maj, Mirosława Popek i Mirosław Kozłowski) przedstawiali zależności i rozbieżności pomiędzy nową podstawą programową kształcenia w zawodach a programem OWiUB, zwłaszcza w kontekście przyszłego opracowywania tematów zawodów okręgowych i centralnych.

     Osobne szkolenie uczestnikom zaaplikowała firma FAKRO: wykład na temat dorobku firmy z wyłącznie polskim kapitałem i zajmującej drugie miejsce na świecie w produkcji okien dachowych, prezentację swoich wyrobów, hale produkcyjne oraz panel dyskusyjny nt. „dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej”.

     W programie uzupełniającym też nie brakowało tematyki budowlanej. Można było zapoznać się z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną najwyższego szczytu górskiego w Pasmie Jaworzyny Krynickiej (w tym nowoczesną koleją gondolową), wpisanymi na listę UNESCO drewnianymi cerkwiami, Muzeum Pszczelarstwa – Sądecki Bartnik w Stróżach, czy rozwiązaniami technologicznymi w zbudowanych w Białce Tatrzańskiej basenach termalnych.

     Uczestnicy składają gorące podziękowania przedstawicielom FAKRO za przygotowanie konferencji i opiekę w osobach: Paweł Kołbon (członek Komitetu Głównego OWiUB) i Piotr Michalik.

 

Relacja FOTO z Konferencji okręgu VI.warszawskiego w FAKRO

 

Relacja z zawodów okręgowych XXV OWiUB