46n. 17 czerwca 2013 r. minął miesiąc jak Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Wykaz ofert, którym przyznano dotację, wraz z kwotą dofinansowania, w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016" – szczegóły w Ogłoszeniu 43n. Ponieważ wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wysokość środków wnioskowanych w przedłożonej ofercie, regulamin konkursu przewiduje przed podpisaniem umowy zlecającej realizację zadania publicznego negocjowanie: budżetu do wysokości przyznanej dotacji, harmonogramu i zakresu realizacji zadania (w tym Regulaminu Olimpiady).

      MEN popełnia grzech zaniechania dialogu z potencjalnym organizatorem kolejnych edycji OWiUB. Nie rozumiemy miesięcznej (jak dotychczas) zwłoki ze strony ministerstwa w podjęciu negocjacji tym bardziej, że przedłożona oferta przewiduje ogłoszenie przez organizatora szczegółowych wytycznych, w tym terminarza poszczególnych etapów zadania najpóźniej w czerwcu. Do tej pory oferent - Politechnika Warszawska nie otrzymał jakiejkolwiek oceny merytorycznej przedłożonej w dniu 5 kwietnia 2013 r. oferty. Oferentowi nie są znane wyniki wg kryteriów oceny oferty, w tym Karta oceny (§ 4 i § 5 Regulaminu otwartego konkursu ofert).

        W oczekiwaniu na podjęcie dialogu włączamy się w debatę społeczną nad priorytetowym problemem MEN - sprawą sześciolatków.

Sanepid demaskuje ministra edukacji narodowej ws. przyjęcia sześciolatków do szkół

kliknij Więcej »

Sanepid: MEN manipuluje danymi o gotowości szkół do przyjęcia sześciolatków

kliknij Więcej »

 

         Kierownik Organizacyjny OWiUB