145(XXXIV). W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło rekomendacje odnoszące się do organizowania olimpiad (Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi):

     „Czy w okresie od 24 października do 8 listopada br. w szkołach mogą się odbywać zaplanowane konkursy przedmiotowe, olimpiady?

      Nie mogą. Terminy należy przełożyć na inny czas. Nie dotyczy konkursów i olimpiad przeprowadzanych zdalnie.”

     „Czy w listopadzie w szkołach mogą odbywać się olimpiady, konkursy przedmiotowe?

     Tak. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. Poszczególne etapy zawodów odbywają się w różnych terminach, w okresie wrzesień – czerwiec. Zawody te są skierowane do wąskiej grupy uzdolnionej młodzieży. Z tego względu nie ma zwiększonego zagrożenia dotyczącego gromadzenia się dużej liczby uczniów w jednym miejscu.”

     Kierując się powyższymi rozstrzygnięciami przyznajemy Komitetom Szkolnym Olimpiady prawo przedłużenia terminu przeprowadzenie zawodów szkolnych (I stopnia) XXXIV OWiUB do 15 grudnia 2020 r. Każda startująca szkoła samodzielnie decyduje o formie przeprowadzenia zawodów – w trybie stacjonarnym, czy w trybie zdalnym.