127(XXXII). Kończą się przygotowania do zawodów II stopnia (w 12 okręgach) XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zaplanowanych na 2 marca 2019 r. Tegoroczne zawody okręgowe odbędą się w: Nysie, Bydgoszczy, Lublinie, Wieluniu, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Zielonej Górze i Stargardzie, a uczestnicy będą zmagać się z 16 zadaniami podzielonymi do opracowania w czasie dwóch dwugodzinnych części, punktowanymi w przedziale od 1 pkt. do 8 pkt. Organizatorom życzymy 100 % frekwencji, a uczestnikom maksymalnej punktacji i kwalifikacji na zawody centralne – w sumie można zdobyć do 80 pkt.

     Przygotowania do zawodów poprzedziło przyjęcie bez zastrzeżeń w styczniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawozdania z organizacji i przeprowadzenia Olimpiady w 2018 r. Również w tym czasie społeczność środowiska związanego z OWiUB przejawiła aktywność w konsultacjach nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, w tym projektu kolejnej nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik budownictwa. M. in. nasza aktywność zaowocowała zmianą stanowiska MEN – w piśmie do Ministra Inwestycji i Rozwoju czytamy:

„w załączniku nr 2 (do rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego – przyp.) w części dotyczącej zawodu technik budownictwa zostaną wskazane trzy kwalifikacje, spośród których szkoła będzie realizowała jedną, tj.

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, albo

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych, albo

BUD.10. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

W konsekwencji zostanie dokonana odpowiednia korekta załącznika nr 4 – Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży budowlanej  w zakresie zawodu technik budownictwa.”

         Z satysfakcją informujemy, że kolejne cztery osoby z największymi zasługami i stażem w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zostaną uhonorowane przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Warszawskiej odznaką “Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Odznaka jest wyróżnieniem nadawanym wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia. W dniu 26 marca 2019 r. zaszczytu wyróżnienia odznaką dostąpią:

 Mgr inż. Ryszard Daniel – powołany do składu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w II kadencji – pozostawał członkiem Komitetu od 16.10.1997 r. Nauczyciel-metodyk, organizował corocznie na zlecenie Politechniki Warszawskiej zawody II stopnia (okręgowe) Olimpiady w regionie podkarpackim. Sukcesor okręgu Olimpiady utworzonego z siedzibą w Rzeszowie. Rozbudował okręg terytorialnie i liczebnie do rozmiarów jednego z największych w Olimpiadzie. Kontynuował współpracę Olimpiady z Politechniką Rzeszowską – partnerem Politechniki Warszawskie przy organizacji Olimpiady od 1993 r. Nieprzerwanie od 1997 r. pełnił społeczną funkcję pełnomocnika Komitetu Głównego OWiUB w okręgu z siedzibą w Rzeszowie. Był także Przewodniczącym Komitetu Okręgowego OWiUB w Rzeszowie. Położył duże zasługi w popularyzacji Olimpiady w środowisku szkolnym i w branży budowlanej południowo-wschodniej Polski oraz w jej doskonaleniu organizacyjnym. Wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponad 20-letnią aktywnością na rzecz Politechniki Warszawskiej przysporzył jej dobrego imienia. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2002 roku oraz resortowymi: Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” i Odznaką Honorową „Za zasługi dla budownictwa”.

Dr hab. inż. Marian Kulbik –  powołany do składu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w I kadencji – pozostawał członkiem Komitetu od 6.03.1991 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, corocznie na zlecenie Politechniki Warszawskiej uczestniczył w organizacji zawodów II stopnia (okręgowych) Olimpiady w regionie pomorskim, a w 2004 r. uczestniczył w organizacji w Gdańsku Finału Centralnego XVII edycji OWiUB, w rezultacie którego wyłoniono 32 laureatów i 36 finalistów, którzy nabyli uprawnienia do przyjęcia na studia techniczne. Współtwórca okręgu Olimpiady z siedzibą w Gdańsku. Zainicjował współpracę Olimpiady z Politechniką Gdańską – partnerem Politechniki Warszawskiej przy organizacji Olimpiady od 1993 r. Pełnił funkcję członka Rady Naukowej Komitetu Głównego OWiUB, reprezentując Politechnikę Gdańską. Był powoływany do składu Jury Zawodów Centralnych Olimpiady oraz przewodniczył Jury Zawodów Okręgowych w Gdańsku od 27 lat. Położył duże zasługi w popularyzacji Olimpiady w środowisku szkolnym i w branży budowlanej północnej Polski oraz w jej doskonaleniu organizacyjnym. 25-letnią aktywnością na rzecz Politechniki Warszawskiej przysporzył jej dobrego imienia. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1999 roku oraz resortowymi: Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” i Odznaką Honorową „Za zasługi dla budownictwa”.

Dr inż. Tadeusz Maj p powołany do składu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na II kadencję – pozostawał członkiem Komitetu od przejęcia przez Politechnikę Warszawską roli organizatora OWiUB, od 11.03.1993 r. Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie. Uczestniczył w organizacji na zlecenie Politechniki Warszawskiej zawodów II stopnia (okręgowych) w regionie mazowieckim i Finałów Centralnych Olimpiady. Współtwórca okręgu Olimpiady z siedzibą w Warszawie i jego wieloletni Przewodniczący Komitetu Okręgowego. Pełni funkcję Przewodniczącego Jury Zawodów Okręgowych w Warszawie. Wysokiej klasy specjalista, jest autorem podręczników szkolnych do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach budowlanych, współpracownik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Pełnił funkcję członka Rady Naukowej Komitetu Głównego OWiUB. Położył duże zasługi w popularyzacji Olimpiady w środowisku szkolnym i w branży budowlanej oraz w jej doskonaleniu organizacyjnym. 25-letnią aktywnością na rzecz Politechniki Warszawskiej przysporzył jej dobrego imienia. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w okresie współpracy z organizatorem Olimpiady oraz resortowymi: Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” i Odznaką Honorową „Za zasługi dla budownictwa”.

Inż Anna Rudzińska – powołana do składu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na II kadencję – pozostawała członkiem Komitetu od przejęcia przez Politechnikę Warszawską roli organizatora OWiUB, od 11.03.1993 r. Nauczyciel Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, organizowała corocznie na zlecenie Politechniki Warszawskiej zawody II stopnia (okręgowe) Olimpiady w regionie podlaskim. W 2006 r. i w 2017 r. organizowała w Białymstoku Finały Centralne XIX i XXX edycji OWiUB. Współtwórczyni okręgu Olimpiady z siedzibą w Białymstoku. Zainicjowała współpracę Olimpiady z Politechniką Białostocką – partnerem Politechniki Warszawskiej przy organizacji Olimpiady od 1993 r. Nieprzerwanie od 1993 r. pełniła społeczną funkcję pełnomocnika Komitetu Głównego OWiUB w okręgu z siedzibą w Białymstoku. Była także Przewodniczącą Komitetu Okręgowego OWiUB w Białymstoku. Położyła duże zasługi w popularyzacji Olimpiady w środowisku szkolnym i w branży budowlanej północno-wschodniej Polski oraz w jej doskonaleniu organizacyjnym,  25-letnią aktywnością na rzecz Politechniki Warszawskiej przysporzyła jej dobrego imienia. Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1998 roku oraz resortowymi: Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” i Odznaką Honorową „Za zasługi dla budownictwa”.