94(XXIX). W zawodach okręgowych XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przeprowadzonych w dniu 5 marca 2016 r. ogólnopolska frekwencja uczestników wyniosła 90,45 %. Jest to średnia udziału w zawodach uczestników zakwalifikowanych w 12 okręgach:

I. Nysa - 100 %

II. Bydgoszcz - 85,37 %

III. Lublin - 82,69 %

IV. Wieluń - 83,33 %

V. Kraków - 88,00 %

VI. Warszawa - 94,05 %

VII. Rzeszów - 92,94 %

VIII. Białystok - 95,24 %

IX. Gdańsk - 84,09 %

X. Bytom - 91,03 %

XI. Zielona Góra - 95,12 %

XII. Stargard - 90,48 %

      Aktualnie trwa przesyłanie dokumentacji z zawodów w okręgach. Na 11 marca br. zaplanowano spotkanie Centralnego Zespołu Sprawdzającego celem zatwierdzenia wyników tych zawodów i dokonania kwalifikacji uczestników na zawody III stopnia (centralne). Po ustaleniu zakodowanej listy zakwalifikowanych nastąpi odkodowanie wszystkich prac i będzie możliwa publikacja wyników w poszczególnych okręgach.