Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 Relacje z zawodów okręgowych XXXIII OWiUB - 29.02.2020  

 

okręg I. południowo-zachodni z siedzibą w Nysie

uczestniczyło 37 uczniów z 9 szkół,

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 12 uczestników z 5 szkół

 

okręg II. bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy

uczestniczyło 35 uczniów z 6 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 7 uczestników z 3 szkół

 

okręg III. lubelski z siedzibą w Lublinie

uczestniczyło 37 uczniów z 9 szkół,

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 3 uczestników z 2 szkół

 

okręg IV. centralny z siedzibą w Wieluniu

uczestniczyło 44 uczniów z 13 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 3 uczestników z 2 szkół

 

okręg V. krakowski z siedzibą w Krakowie

uczestniczyło 88 uczniów z 20 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 18 uczestników z 7 szkół

 

okręg VI. warszawski z siedzibą w Warszawie

uczestniczyło 77 uczniów z 18 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 9 uczestników z 1 szkoły

 

okręg VII. rzeszowski z siedziba w Rzeszowie

uczestniczyło 87 uczniów z 22 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 10 uczestników z 4 szkół

 

okręg VIII. białostocki z siedzibą w Białymstoku

uczestniczyło 34 uczniów z 6 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 3 uczestników z 2 szkół

 

okręg IX. gdański z siedzibą w Gdańsku

uczestniczyło 30 uczniów z 8 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 3 uczestników z 2 szkół

 

okręg X. śląski z siedzibą w Bytomiu

uczestniczyło 57 uczniów z 17 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 5 uczestników z 4 szkół

 

okręg XI. zachodni z siedzibą w Zielonej Górze

uczestniczyło 33 uczniów z 8 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 6 uczestników z 3 szkół

 

okręg XII. szczeciński z siedzibą w Stargardzie

uczestniczyło 25 uczniów z 5 szkół, 

zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 3 uczestników z 3 szkół

 

Relacja z Konferencji 30-lecia OWiUB w okręgu I. południowo-zachodnim

Nysa, 30.08.2017

 

     W dniu 30 sierpnia 2017 roku odbyło się w Nysie uroczyste podsumowanie trzydziestu lat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w okręgu południowo-zachodnim. Nad całością organizacji niezawodnie czuwał pełnomocnik Komitetu Głównego, mgr Antoni Czarny. Wraz ze współpracownikami z okręgu przygotował krótką prezentację historii finałów Olimpiady. Spotkała się ona z ciepłym przyjęciem ze strony zaproszonych gości. Wśród nich były osoby od lat czynnie związane z Olimpiadą: kadra nauczycielska Zespołu Szkół Technicznych w Nysie, pracownicy uczelni technicznych regionu (Politechniki Opolskiej i PWSZ w Nysie), przewodniczący PZITB w Opolu, Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także członkowie władz samorządowych, w osobie byłej burmistrz Nysy Jolanty Barskiej, jak i starosty nyskiego. Również bardzo cieszy udział w spotkaniu nyskich finalistów zawodów centralnych. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze, odbyła się też krótka dyskusja nad kondycją szkolnictwa średniego. Wieczór uświetnił pokaz umiejętności wicemistrza świata w dryblingu (freestyle)w wykonaniu Nysanina, ... . Mamy nadzieję, że będziemy mogli przy okazji następnej okrągłej rocznicy równie ciekawie podsumować kolejne lata.

     Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB

     dr inż. Andrzej Marynowicz

     Politechnika Opolska

 

 

     Za najważniejszy cel w 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło wdrażanie reformy oświaty przy współpracy z partnerami społecznymi.

     Proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym, w tym dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej jest terminowym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego, wspieranych przez kuratorów oświaty i wojewodów, a wprowadzana reforma ma na celu podnoszenie jakości edukacji.

     W dotychczasowej sieci szkół kształcących w zawodach budowlanych mapa ich aktywności jest mocno zróżnicowana. Na przykładzie startu w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i osiąganych wyników w zawodach można wyróżnić strefy – regiony nie świadczące o zrównoważonym rozwoju kraju.

     W regionach: podkarpackim i małopolskim występuje tendencja wzrostowa liczby szkół kształcących w zawodach budowlanych i uczestniczących w zawodach OWiUB, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego wskaźnika liczby finalistów i laureatów. Wiążą się z tym wiodące w skali kraju: aktywność miejscowych organizatorów Olimpiady i zaangażowanie wyższych uczelni (miejscowych politechnik).

     Tuż za nimi plasują się dwa regiony wielkomiejskie: śląski i warszawski, ale „ciągnione” w górę rankingu dzięki dwóm szkołom-liderom tych regionów. Te dwie wiodące szkoły są jednocześnie regularnie notowane na najwyższych stopniach podium rywalizacji w zawodach centralnych.

     Region centralny, terytorialnie otoczony z wszystkich stron wpływami wielkich aglomeracji (Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz) i bez aktywności Łodzi, doskonale sobie radzi pod względem organizacyjnym, jednak bez głębszych związków z uczelniami technicznymi uzyskuje przeciętne wyniki w zawodach.

     Aktywność pozostałych regionów: wschodnich (lubelski i białostocki), południowo-zachodniego (Opole, Wrocław), zachodniego (Zielona Góra, Poznań) i północnych (szczeciński, bydgoski, gdański) jakby zastygła. Prezentują one dobry poziom organizacyjny, ale nie wszędzie są wykorzystywane potencjalne możliwości kontaktów z miejscowymi uczelniami technicznymi, bądź występują braki w relacjach z miejscowymi sieciami szkół ponadgimnazjalnych.

     Przesuwając się na mapie Polski z południa na północ zmniejsza się liczba uczniów i szkół kształcących w zawodach budowlanych i niestety, poza nielicznymi „wyspami” – poziom przygotowania do udziału w zawodach obniża się. Świadectwem takiego stanu rzeczy są tendencje w rozkładzie wyników uzyskiwanych w zawodach okręgowych i centralnych OWiUB.

     Zawody szkolne XXX edycji OWiUB przeprowadziło i uzyskało prawo startu w zawodach okręgowych 158 szkół w kraju. Prowadząc rozeznanie w regionach organizatorzy stwierdzają istnienie innych szkół kształcących w zawodach budowlanych, jednak nie biorących z różnych powodów udziału w zawodach Olimpiady. Zgodnie z zapowiedzią tworzymy i publikujemy listę takich szkół na podstawie danych uzyskanych od Komitetów Okręgowych OWiUB:

       

      I. okręg południowo-zachodni 

 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta – Brzeg
 2. Zespół Szkół – Gorzów Śląski
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – Kluczbork
 4. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich – Krapkowice
 5. Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego – Legnica
 6. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – Bielawa

 

      II. okręg bydgoski

 1. Zespół Szkół Technicznych – Toruń
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – Gniezno
 3. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej – Nadróż

 

      III. okręg lubelski

 1. Oddział Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – Biała Podlaska
 2. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku Artylerii Pancernej – Chełm
 3. Zespół Szkół – Chodel
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki – Krasnystaw
 5. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka – Łęczna
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich – Międzyrzec Podlaski
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – Radzyń Podlaski
 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – Włodawa
 9. Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta – Zakrzówek

 

      IV. okręg centralny

 1. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curii – Działoszyn
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – Zgierz

 

      V.  okręg krakowski     

 1. Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych – Oświęcim
 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Kraków
 3. Zespół Szkół Zawodowych HTS – Kraków
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Krzeszowice
 5. Zespół Szkół Nr 1 – Wadowice
 6. Zespół Szkół – Łapanów

     

      VI. okręg warszawski

 1. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Płock
 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica – Pruszków

 

      VII. okręg rzeszowski

 1. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego – Rakszawa
 2. Zespół Szkół Zawodowych im. Jan III Sobieskiego – Przeworsk
 3. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego – Jarosław

 

      VIII. okręg białostocki     

 1. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego – Łapy

     

      IX. okręg gdański

 1. Zespół Szkół Budowlanych – Braniewo
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – Malbork
 3. Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych – Tczew
 4. Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – Kwidzyn
 5. Zespół Szkół Zawodowych – Barlewiczki
 6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego – Wejherowo
 7. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA – Starogard Gdański

     

      X. okręg śląski

 1. Zespół Szkół Budowlanych – Będzin
 2. Zespół Szkół Nr 5 – Tychy

 

      XI. okręg zachodni

 1. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci – Głogów

 

      XII. okręg szczeciński

 1. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich – Choszczno
 2. Technikum im. prof. Adama Wodziczki – Wolin
 3. Zespół Szkół Nr 3 – Szczecinek
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa – Myślibórz

 

 

Relacja z Konferencji okręgu VI.warszawskiego w FAKRO

Muszyna - Nowy Sącz, 17-20.06.2015    

 

     Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Warszawie i firma FAKRO – Sponsor Generalny Olimpiady byli organizatorami konferencji okręgu warszawskiego w dniach 17-20.06.2015 r. w Muszynie. Było to już drugie tego typu przedsięwzięcie – poprzednio konferencja okręgu południowo-zachodniego z siedzibą w Nysie w sierpniu 2014 r. Wśród uczestników konferencji byli członkowie Komitetu Okręgowego, nauczyciele-opiekunowie olimpijczyków w szkołach okręgu warszawskiego, autorzy podręczników dostosowanych do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach budowlanych, organizatorzy ostatniego Finału Centralnego w Warszawie. Gościem konferencji był Wiceprzewodniczący, Kierownik Organizacyjny OWiUB, Andrzej Oniszczuk.

     Program szkoleniowy obejmował panel dyskusyjny na temat wprowadzanych zmian w podstawach prawnych organizacji olimpiad szkolnych.

     1. Szczegółowość przepisów stosowanego Regulaminu OWiUB jest wystarczająca w obszarach wskazanych znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) – za wyjątkiem wykazu literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów. Uczestnicy konferencji wypracowali propozycję wykazu literatury na Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     2. Art. 44 zzzw. znowelizowanej ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatu w sprawie wykazu olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku został ogłoszony przez MEN w dniu 9 kwietnia 2015 r. Uczestnicy panelu dyskutowali nad wyborem optymalnych terminów zawodów II i III stopnia zawodów Olimpiady na najbliższą edycję i w dalszej perspektywie.

     3. Autorzy podręczników (Tadeusz Maj, Mirosława Popek i Mirosław Kozłowski) przedstawiali zależności i rozbieżności pomiędzy nową podstawą programową kształcenia w zawodach a programem OWiUB, zwłaszcza w kontekście przyszłego opracowywania tematów zawodów okręgowych i centralnych.

     Osobne szkolenie uczestnikom zaaplikowała firma FAKRO: wykład na temat dorobku firmy z wyłącznie polskim kapitałem i zajmującej drugie miejsce na świecie w produkcji okien dachowych, prezentację swoich wyrobów, hale produkcyjne oraz panel dyskusyjny nt. „dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej”.

     W programie uzupełniającym też nie brakowało tematyki budowlanej. Można było zapoznać się z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną najwyższego szczytu górskiego w Pasmie Jaworzyny Krynickiej (w tym nowoczesną koleją gondolową), wpisanymi na listę UNESCO drewnianymi cerkwiami, Muzeum Pszczelarstwa – Sądecki Bartnik w Stróżach, czy rozwiązaniami technologicznymi w zbudowanych w Białce Tatrzańskiej basenach termalnych.

     Uczestnicy składają gorące podziękowania przedstawicielom FAKRO za przygotowanie konferencji i opiekę w osobach: Paweł Kołbon (członek Komitetu Głównego OWiUB) i Piotr Michalik.

 

Relacja FOTO z Konferencji okręgu VI.warszawskiego w FAKRO

 

 

Tryb przeprowadzenia etapu okręgowego XXVIII OWiUB.

 

 

od 15 stycznia – do 7 marca 2015 r.

 

 

Do dnia 15 stycznia 2015 r. organizator Olimpiady (Politechnika Warszawska) złoży sprawozdanie z realizacji XXVII i XXVIII OWiUB w 2014 r. obejmujące etapy: okręgowy, centralny i szkolny. Zbiorcze zestawienia statystyczne z zawodów szkolnych w okręgach i liczby uczniów: ogólna, w okręgach i z poszczególnych szkół zakwalifikowanych na zawody okręgowe zostały opublikowane już 15 grudnia 2014 r. w witrynie internetowej OWiUB w zakładce „Szkoły olimpijskie” (kliknij).

 

 

W § 2 Regulaminu dot. struktury organizacyjnej zostały określone kompetencje organów Olimpiady w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zawodów okręgowych pkt. 2.3. Regulaminu realizacja zawodów II stopnia przez Komitety Okręgowe i pkt. 2.2.7. ust. b) Regulaminu koordynacja działalności Komitetów Okręgowych przez Kolegium Pełnomocników.

 

 

Zawody okręgowe zostaną zorganizowane w terminie ogłoszonym w Harmonogramie bieżącej edycji Olimpiady (7 marca 2015 r.) i dla uczniów według list zakwalifikowanych przez Komitety Okręgowe – pkt. 3.3.1. w związku z pkt. 4.2.4. ust. b) Regulaminu. W miejsce nieobecnych według list zakwalifikowanych będą mogli wziąć udział uczestnicy rezerwowi, tj. sklasyfikowani na kolejnych najwyższych miejscach podczas zawodów szkolnych – pkt. 5.2. Regulaminu.

 

 

O zakwalifikowaniu do udziału w zawodach okręgowych zawiadomi uczestnika oraz dyrektora szkoły Komitet Okręgowy Olimpiady co najmniej na 14 dni przed zawodami, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów – pkt. 3.4.3. Regulaminu.

 

 

Komitety Okręgowe pokryją koszty wyżywienia i noclegów (jeżeli będą organizowane) uczestników oraz dodatkowo jednego opiekuna z każdej szkoły, natomiast pokrycie kosztów podróży uczestników może zostać rozpatrzone w trybie indywidualnym (na wniosek szkoły) ze względu na ograniczoną wysokość kosztów podróży zatwierdzonych w dotacji MEN – pkt. 3.4.6. Regulaminu. W przypadku pokrycia kosztów podróży uczestnika z dotacji, jego opiekunowi nie zostaną pokryte przez Komitet Okręgowy żadne świadczenia. Organizator Olimpiady przyjmuje powyższe rozwiązania z uwagi na możliwości częściowego sfinansowania niektórych kosztów organizacyjnych (wyżywienia i noclegów) ze środków pozyskanych od sponsorów.

 

 

Do rozpoczęcia zawodów okręgowych Komitety Okręgowe sprawdzą, czy są w posiadaniu wszystkich pisemnych „Oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem OWiUB i wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika zawodów”, zwłaszcza od rezerwowych uczestników zawodów pkt. 3.2. Regulaminu.

 

 

Podstawowe obowiązki uczestnika zawodów okręgowych – pkt. 3.3. Regulaminu:

 

- zgłoszenie się na zawody z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem),

 

- opracowywanie tematów na arkuszach i dodatkowych kartkach dostarczonych i oznakowanych przez Komitet Główny Olimpiady,

 

- nie wnoszenie do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystanie z nich w sali w trakcie opracowywania tematów. Uczestnicy mogą korzystać z własnych przyborów do pisania i kreślenia oraz z kalkulatorów z prostymi funkcjami.

 

 

Zasady organizacji zawodów okręgowych – pkt. 4.2. Regulaminu:

 

- uczestnicy zawodów okręgowych przed wejściem na salę losują numery miejsc (stolików). Wylosowane numery są wpisywane w odpowiednich rubrykach list obecności, które uczestnicy podpisują okazując równocześnie dokument tożsamości,

 

- na zawodach okręgowych prace uczestników są kodowane. Po zajęciu miejsc na sali uczestnicy losują godła, którymi są liczby. Na odwrocie karty z godłem uczestnik wpisuje nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz nazwisko i imię osoby wiodącej w przygotowaniach do zawodów,

 

- wypełnione listy obecności i karty z godłami są przechowywane przez komitety organizacyjne jako dokumenty tajne do chwili ustalenia przez Centralne Jury Zawodów ostatecznej punktacji i kolejności miejsc w zawodach okręgowych,

 

- przy ponownym wejściu na salę uczestnik legitymuje się odpowiednio oznakowaną (opieczętowaną) kartą, na której jest podany tylko wylosowany numer zajmowanego miejsca. Wyjście uczestnika bez zgody jury z sali, w której prowadzone są zawody przed upływem terminu zakończenia danej części zawodów jest jednoznaczne z oddaniem tej części pracy i rezygnacją z wykorzystania pełnego czasu przewidzianego na jej opracowanie,

 

- na wszystkich arkuszach opracowania uczestnik podaje tylko numer wylosowanego przez siebie godła, którym jest liczba. Tematy Olimpiady są tajne do momentu rozpoczęcia danej części zawodów. Za zapewnienie tajności odpowiadają Przewodniczący Komitetów Okręgowych,

 

- w miejscach przeprowadzania zawodów (salach) mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez Komitet Okręgowy i przedstawione uczestnikom przed rozpoczęciem zawodów. Obecność innych osób wymaga zgody Przewodniczącego Komitetu.

 

 

Zasady przygotowania tematów:

 

- pkt. 4.2.4. ust. c)  Regulaminu: Tematy zawodów okręgowych przygotowuje Komitet Główny Olimpiady. Tematy zgrupowane są w dwóch częściach: A i B. Czas przeznaczony na opracowanie tematów każdej części wynosi 120 minut. Pomiędzy obu częściami zawodów jest przerwa nie krótsza niż 30 minut. Wartość punktowa tematów ustalana jest w przedziale 1-10 punktów i może być zwiększana w przypadku tematów wielowątkowych. Liczba tematów i ich wartość punktowa jest tak dobrana, aby suma punktów możliwych do uzyskania wynosiła 80,

 

- dodatkowo Rada Naukowa opublikuje Komunikat dot. rodzaju tematów zawodów i kryteriów oceny prac przez Centralne Jury Zawodów w XXVIII edycji OWiUB.

 

 

od 7 – do 19 marca 2015 r.

(transparentność stosowanych procedur oceniania w zawodach okręgowych i kwalifikacji uczestników na zawody centralne)

 

 

Tryb oceny prac, zestawienia i ogłoszenia wyników zawodów okręgowych – na podstawie pkt. 4.2.4. ust. d) i e), pkt. 4.2.6., pkt. 4.2.7., pkt., pkt. 4.2.8., pkt. 4.2.9.  Regulaminu:

 

- Po zakończeniu zawodów okręgowych Komitet Okręgowy niezwłocznie przekaże osobno utajnione: prace, karty kodowe (godła) i listę obecności uczestników Centralnemu Jury Zawodów (CJZ) celem dokonania oceny i ustalenia wyników. CJZ podejmie działania zgodnie z przyjętym „Regulaminem pracy Centralnego Jury Zawodów w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”,

 

- CJZ składa się z wpisanych na listę nauczycieli akademickich oraz innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i nie związanych bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych. Wpisania na listę CJZ dokonuje Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB z własnej inicjatywy, na wniosek Wiceprzewodniczącego KG OWiUB kierującego pracami CJZ lub na wniosek pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady w okręgu. Skład osobowy CJZ jest prezentowany w witrynie internetowej OWiUB w zakładce „CJZ” (Centralne Jury Zawodów),

 

- oceny prac uczestników zawodów CJZ dokonuje w oparciu o kryteria ustalone dla poszczególnych zadań oraz materiały pomocnicze do oceny przekazane przez Radę Naukową,

 

- liczba zajętych miejsc podczas zawodów musi odpowiadać liczbie uczestniczących w zawodach – na liście nie może być pozycji na równi (ex aequo). W przypadku równości wyników punktowych Zespół Sprawdzający (w skrócie ZS) lub Centralny Zespół Sprawdzający (w skrócie CZS) stosują kryteria dodatkowe w następującej kolejności:

   a) liczba zadań oceniona na poziomie maksimum,

   b) mniejsza liczba zadań oceniona na 0 pkt.,

   c) mniejsza liczba zadań oceniona na kolejną minimalną liczbę punktów,

a jeżeli wymienione kryteria nie okażą się wystarczające zespół sprawdzający określi i zastosuje kolejne kryteria dodatkowe,

 

- zadania w Centralnym Jury Zawodów są dzielone pomiędzy ZS, powołane do oceny prac uczestników zawodów. Liczbę i składy osobowe ZS ustala Wiceprzewodniczący KG OWiUB kierujący pracami CJZ,

 

- wyniki zawodów okręgowych ustala się dwustopniowo:

 

a) ZS dokonują oceny prac uczestników w poszczególnych okręgach i przekazują ocenione zakodowane prace CZS, którego skład ustala i którym kieruje Wiceprzewodniczący KG OWiUB kierujący pracami CJZ,

 

b) CZS dokonuje roboczego ogólnopolskiego zestawienia wyników i tworzy zakodowaną listę kandydatów na zawody centralne, zgodną z ustaloną z organizatorem Finału Centralnego liczbą uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach centralnych (opublikowaną wcześniej w witrynie internetowej Olimpiady),

 

c) po przejrzeniu prac według listy kandydatów na zawody centralne CZS częściowo odtajnia ogólnopolskie zestawienia wyników – identyfikuje przynależność do okręgów,

 

d) jeżeli na liście kandydatów na zawody centralne nie ma co najmniej po 3 reprezentantów z każdego okręgu, CZS dokonuje zmian na liście kandydatów poprzez uzupełnienie limitów reprezentantów dla okręgów dopisaniem do listy kolejnych kandydatów (z okręgu) z ogólnopolskiego zestawienia wyników, w miejsce dotychczasowych kandydatów licząc od końca listy,

 

e) prace odtajnia się po ostatecznym przyjęciu listy uczestników zawodów III stopnia, tj. po podpisaniu utworzonej listy przez Wiceprzewodniczącego i przez Przewodniczącą Komitetu Głównego OWiUB,

 

f) po odtajnieniu wyników indywidualnych sporządza się rankingi szkół w każdym okręgu, jako wyniki sumowania punktów za zajęte miejsca przez wszystkich reprezentantów szkoły uczestniczących w zawodach w danym okręgu:

     1) każdemu zajętemu miejscu przypisuje się punkty według zasady odwrotności punktowej do miejsca, tj. zajęcie pierwszego miejsca punktuje się liczbą odpowiadającą liczbie startujących uczestników, a zajęcie ostatniego miejsca w zawodach honoruje się 1 punktem,

     2) w przypadku równowagi punktowej w sumowaniu punktów za zajęte miejsca o kolejności rozstrzyga najwyżej sklasyfikowane miejsce uczestnika indywidualnie,

 

- do 19 marca 2015 r. (termin wyznaczony w Harmonogramie bieżącej edycji) Komitet Główny OWiUB ogłosi w witrynie internetowej Olimpiady kwalifikację uczestników na zawody centralne oraz listy klasyfikacyjne uczestników i rankingi szkół zawodów okręgowych. Wyniki będą udostępnione do pobrania z witryny internetowej OWiUB w plikach w formacie PDF.

 

 

Po ogłoszeniu wyników zawodów okręgowych

 

 

Zasady przyznawania nagród i uprawnień uczestnikom zawodów okręgowych – na podstawie § 7 Regulaminu:

 

- jeżeli uczestnik zdobył 40 pkt. w zawodach okręgowych i został zakwalifikowany na zawody centralne, uzyskuje tytuł finalisty potwierdzony zaświadczeniem wg wzoru określonego przez MEN,

 

- uczestnikom mogą być przyznane dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie przez komitety organizacyjne,

 

- 3 szkołom najwyżej sklasyfikowanym w okręgu w punktacji wyników (w rankingu szkół) Komitet Główny Olimpiady przyzna dyplomy. Ze środków pozyskiwanych od sponsorów i innych podmiotów branży budowlanej w trakcie realizacji Olimpiady wyróżniającym się szkołom mogą być przyznawane puchary i nagrody,

 

- nauczycielom wiodącym w przygotowaniach uczniów do zawodów Komitet Główny Olimpiady może przyznać nagrody lub wystąpić z wnioskiem o uhonorowane takich osób przez inne podmioty. Komitet Główny Olimpiady prowadzi wykaz i zestawienia wyróżniających się nauczycieli.

 

Organizatorzy zawodów okręgowych mogą organizować w ustalonych przez siebie terminach spotkania podsumowujące zawody okręgowe z udziałem zwycięzców tego etapu.

 

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi
XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
- rok szkolny 2013/2014 - dane z 19.03.2014
 
1
2
3
4
5
6
 
okręgi
(siedziby)
 
 
miejsca zawodów okręgowych
8 marca 2014 r.
 
liczba szkół uczestniczących
w zawodach okręgowych
liczba uczniów uczestniczących
w zawodach
okręgowych
liczba szkół zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
liczba uczniów zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
 
I.
(Nysa)
Zespół Szkół
ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
 
13
 
42
 
4
 
4
 
II.
(Bydgoszcz)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 18
85-095 Bydgoszcz
 
9
 
37
 
2
 
3
  
III.
(Lublin)
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
ul. Aleje Racławickie 5
20-059 Lublin
 
10
 
34
 
2
 
5+[2]
 
IV.
(Wieluń)
Zespół Szkół Nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
 
15
 
46
 
4
 
6
 
V.
(Kraków)
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Szablowskiego 1
30-127 Kraków
 
21
 
102
 
7
 
11
 
VI.
(Warszawa)
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
 
21
 
86
 
4
 
9
 
VII.
(Rzeszów)
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów
 
20
 
78
 
6
 
8
 
VIII.
(Białystok)
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
 
10
 
36
 
1
 
3
 
IX.
(Gdańsk)
Państwowe Szkoły Budownictwa
ul. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
 
11
 
38
 
3
 
3
 
X.
(Bytom)
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego
ul. Piłsudskiego 58
41-800 Zabrze
 
21
 
92
 
7
 
18
 
XI.
(Zielona Góra)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
 
13
 
42
 
2
 
7
 
XII.
(Szczecin)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
 
6
 
22
 
2
 
3
Razem
 
12
 
170
 
655
 
44
 
80+[2]

  

 +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

 

Uchwała Komitetu Głównego OWiUB z dnia 18 października 2013 r.

 

w sprawie właściwości terytorialnej okręgów

 

w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

 

Na podstawie § 8 pkt. 8.4. i w związku z § 2 pkt. 2.1., pkt. 2.2.8.g)2), pkt. 2.3.6. i § 4 pkt. 4.2.4. Regulaminu OWiUB z 2013 r. postanawia się:

 

1. Utrzymać przy organizacji Olimpiady podział na 12 okręgów z dotychczasowymi ich siedzibami i poddawać poniższy podział aktualizacji przed rozpoczęciem każdej edycji Olimpiady

 

 

I. południowo-zachodni

- Nysa

II. bydgoski

- Bydgoszcz

III. lubelski

- Lublin

IV. centralny

- Wieluń

V. krakowski

- Kraków

VI. warszawski

- Warszawa

VII. rzeszowski

- Rzeszów

VIII. białostocki

- Białystok

IX. gdański

- Gdańsk

X. śląski

- Bytom

XI. zachodni

- Zielona Góra

XII. szczeciński

- Szczecin

 

 

2. Ustalać przynależność szkoły do okręgu po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komitet Okręgowy „Zgłoszenia udziału szkoły w zawodach okręgowych” i poinformowaniu o takim rozstrzygnięciu Komitetu Głównego.

 

3. Zobowiązać wszystkie komitety organizacyjne Olimpiady do utrwalania zasięgu terytorialnego okręgów – zmiana przynależności szkoły do okręgu może być zgłaszana i negocjowana pomiędzy Komitetami Okręgowymi i Komitetem Głównym, jeżeli dotyczy następnego roku szkolnego.

 

4. Rozstrzygać o przynależności szkoły do okręgu z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 

a) racjonalność czasu i kosztów dojazdu na zawody,

 

b) szkoły z miast będących siedzibami okręgów lub z tzw. aglomeracji docelowych w okręgach (Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź) powinny startować w zawodach w swoich macierzystych okręgach,

 

c) możliwie maksymalna koncentracja pozostałych szkół wokół najbliższej siedziby okręgu lub aglomeracji docelowej.

 

 


 

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi
XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
- rok szkolny 2012/2013 - dane z 8.03.2013
 
1
2
3
4
5
6
 
okręgi
(siedziby)
 
 
miejsca zawodów okręgowych
2 marca 2013 r.
 
liczba szkół uczestniczących
w zawodach okręgowych
liczba uczniów uczestniczących
w zawodach
okręgowych
liczba szkół zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
liczba uczniów zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
 
I.
(Nysa)
Zespół Szkół Technicznych
ul. Szopena 4
48-300 Nysa
 
16
 
57
 
3
 
6
 
II.
(Bydgoszcz)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 18
85-095 Bydgoszcz
 
9
 
39
 
4
 
4
  
III.
(Lublin)
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
ul. Aleje Racławickie 5
20-059 Lublin
 
10
 
34
 
2
 
4
 
IV.
(Wieluń)
Zespół Szkół Nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
 
16
 
47
 
3
 
5
 
V.
(Kraków)
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Szablowskiego 1
30-127 Kraków
 
24
 
108
 
5
 
13+[2]
 
VI.
(Warszawa)
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
 
20
 
82
 
5
 
10
 
VII.
(Rzeszów)
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów
 
20
 
67
 
7
 
7
 
VIII.
(Białystok)
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
 
11
 
37
 
4
 
5
 
IX.
(Gdańsk)
Państwowe Szkoły Budownictwa
ul. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
 
10
 
33
 
4
 
5
 
X.
(Bytom)
Wyższa Szkoła Techniczna
ul. Rolna 43
40-555 Bytom
 
21
 
80
 
5
 
12
 
XI.
(Zielona Góra)
Zespół Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
 
14
 
39
 
3
 
5
 
XII.
(Szczecin)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
 
8
 
34
 
2
 
4
Razem
 
12
 
179
 
657
 
49
 
80+[2]

  

 +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

 

Relacje z zawodów okręgowych XXV OWiUB
 

okręg I. Nysa

 

okręg II. Bydgoszcz

 

  

okręg III. Lublin

 

 

okręg IV. Wieluń

 

okręg V. Kraków

 

  

relacja z wręczenia nagród w Krakowie pdf

 

okręg VI. Warszawa

 

okręg VII. Rzeszów

 

okręg VIII. Białystok

 

okręg IX. Gdańsk

 

okręg X. Bytom

 

okręg XI. Zielona Góra

 

 

okręg XII. Szczecin

 

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi
XXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
- rok szkolny 2011/2012 - dane z 9.03.2012
 
1
2
3
4
5
6
 
okręgi
(siedziby)
 
 
miejsca zawodów okręgowych
3 marca 2012 r.
 
liczba szkół uczestniczących
w zawodach okręgowych
liczba uczniów uczestniczących
w zawodach
okręgowych
liczba szkół zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
liczba uczniów zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
 
I.
(Nysa)
Zespół Szkół Technicznych
ul. Szopena 4
48-300 Nysa
 
14
 
55
 
6
 
6
 
II.
(Bydgoszcz)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 18
85-095 Bydgoszcz
 
9
 
40
 
3
 
5
  
III.
(Lublin)
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
ul. Aleje Racławickie 5
20-059 Lublin
 
12
 
46
 
3
 
6
 
IV.
(Wieluń)
Zespół Szkół Nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
 
13
 
41
 
4
 
6
 
V.
(Kraków)
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Szablowskiego 1
30-127 Kraków
 
23
 
110
 
5
 
14
 
VI.
(Warszawa)
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
 
21
 
86
 
7
 
13
 
VII.
(Rzeszów)
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów
 
21
 
73
 
5
 
9
 
VIII.
(Białystok)
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
 
9
 
45
 
4
 
5
 
IX.
(Gdańsk)
Państwowe Szkoły Budownictwa
ul. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
 
11
 
45
 
4
 
6
 
X.
(Bytom)
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 10
41-902 Bytom
 
18
 
85
 
4
 
12+[2]
 
XI.
(Zielona Góra)
Zespół Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
 
12
 
47
 
3
 
6
 
XII.
(Szczecin)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
 
6
 
26
 
3
 
4
Razem
 
12
 
169
 
699
 
51
 
92+[2]

  

 +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi
XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
- rok szkolny 2010/2011 - dane z 17.03.2011
 
1
2
3
4
5
6
 
okręgi
(siedziby)
 
 
miejsca zawodów okręgowych
5 marca 2011 r.
 
liczba szkół uczestniczących
w zawodach okręgowych
liczba uczniów uczestniczących
w zawodach
okręgowych
liczba szkół zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
liczba uczniów zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
I.
(Nysa)
Zespół Szkół Technicznych
ul. Szopena 4
48-300 Nysa
 
13
 
52
 
4
 
6
II.
(Bydgoszcz)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 18
85-095 Bydgoszcz
 
8
 
39
 
3
 
4
 
III.
(Lublin)
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
ul. Aleje Racławickie 5
20-059 Lublin
 
11
 
49
 
3
 
5
IV.
(Wieluń)
Zespół Szkół Nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
 
13
 
40
 
4
 
5
V.
(Kraków)
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Szablowskiego 1
30-127 Kraków
 
21
 
103
 
11
 
14
VI.
(Warszawa)
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
 
21
 
93
 
6
 
12
 VII.
(Rzeszów)
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów
 
19
 
74
 
6
 
8
VIII.
(Białystok)
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
 
9
 
43
 
2+[1]
 
5+[2]
IX.
(Gdańsk)
Państwowe Szkoły Budownictwa
ul. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
 
10
 
40
 
4
 
5
X.
(Bytom)
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych
ul. Braci Mieroszowskich 42
41-219 Sosnowiec
 
23
 
97
 
4
 
12
XI.
(Zielona Góra)
Zespół Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
 
16
 
57
 
3
 
6
XII.
(Szczecin)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
 
8
 
30
 
2
 
4
Razem
 
12
 
172
 
717
 
52+[1]
 
86+[2]

  

+[1] +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2010/2011 -

ADRESY  KOMITETÓW  OKRĘGOWYCH

 

okręgi

 

Adresy siedzib

Kontakty

z KO OWiUB

Pełnomocnicy KG OWiUB

kontakt pilny

I.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szopena 4

48-300 NYSA

/77/ 433 21 19

/77/ 435 68 12

fax /77/ 409 32 90

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Antoni CZARNY

/77/ 433 21 19

/77/ 435 68 12

/608/ 073 693

II.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 BYDGOSZCZ

 /52/ 341 03 29

fax /52/ 341 34 12

Tadeusz NOWAK

/52/ 341 03 29

/692/ 888 375

III.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-059 LUBLIN

/81/ 533 88 34 (31)

fax /81/ 533 88 34

 

Grażyna KUBUJ-BEŁZ

/81/ 533 88 34 (31)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/604/ 071 844

IV.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 WIELUŃ

/43/ 843 35 56

fax /43/ 843 35 56

 

Krystyna PASTUSIAK

/43/ 843 35 56

/43/ 843 31 68

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/609/ 324 600

V.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 KRAKÓW

 /12/ 637 48 82

fax /12/ 637 19 09

 

Władysława Maria FRANCUZ

/12/ 628 25 17 (18 fax)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/603/ 598 017

VI.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowl. i  Lic.

ul. Przyrynek 9

00-219 WARSZAWA

/22/ 831 60 37

tel/fax /22/ 831 06 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mirosława POPEK

/22/ 620 50 51 (52) tel/fax

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/502/ 931 418

VII.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 RZESZÓW

 /17/ 852 09 43

/17/ 865 13 07

fax /17/ 852 09 43

 Ryszard DANIEL

/502/ 072 970

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 BIAŁYSTOK

/85/ 73 26 306

fax /85/ 74 08 146

 Anna RUDZIŃSKA

/85/ 73 26 306

/606/ 732 399

IX.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 GDAŃSK

 /58/ 341 64 61

fax /58/ 341 64 61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Maria ŚLIWIŃSKA

/691/ 861 814

X.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Państwowe Szkoły Budownictwa

– Zespół Szkół

ul. Powstańców Śląskich 10

41-902 BYTOM

 /32/ 281 97 02

fax /32/ 281 33 63

fax /32/ 281 97 02

Marian OSTAPCZYK

/32/ 281 97 02

/668/ 808 583

XI.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Botaniczna 50

65-392 ZIELONA GÓRA

 /68/ 451 39 51

fax /68/ 451 39 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Małgorzata RAGIEL

/68/ 451 39 51

/607/ 080 012

XII.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 SZCZECIN

  /91/ 422 52 34

fax /91/ 422 03 43

 Edyta KSIĄG

/91/ 422 52 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/888/ 565 451

 

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi
XXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
- rok szkolny 2009/2010 - dane z 12.03.2010
 
1
2
3
4
5
6
 
okręgi
(siedziby)
 
 
miejsca zawodów okręgowych
6 marca 2010 r.
 
liczba szkół uczestniczących
w zawodach okręgowych
liczba uczniów uczestniczących
w zawodach
okręgowych
liczba szkół zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
liczba uczniów zakwali-fikowanych
do zawodów centralnych
I.
(Nysa)
Zespół Szkół Technicznych
ul. Szopena 4
48-300 Nysa
 
14
 
54
 
3
 
7
II.
(Bydgoszcz)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 18
85-095 Bydgoszcz
 
8
 
28
 
2
 
4
 
III.
(Lublin)
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
ul. Aleje Racławickie 5
20-059 Lublin
 
10
 
46
 
3
 
6
IV.
(Wieluń)
Zespół Szkół Nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
 
12
 
38
 
3
 
4
V.
(Kraków)
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Szablowskiego 1
30-127 Kraków
 
17
 
84
 
6
 
10
VI.
(Warszawa)
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
 
22
 
89
 
7
 
11
 VII.
(Rzeszów)
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów
 
19
 
65
 
6
 
8
VIII.
(Białystok)
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
 
10
 
36
 
3+[1]
 
4+[2]
IX.
(Gdańsk)
Państwowe Szkoły Budownictwa
ul. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
 
11
 
37
 
4
 
5
X.
(Bytom)
Zespół Szkół Nr 5
ul. Edukacji 11
43-100 Tychy
 
20
 
79
 
3
 
10
XI.
(Zielona Góra)
Zespół Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
 
16
 
51
 
5
 
6
XII.
(Szczecin)
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
 
7
 
27
 
4
 
4
Razem
 
12
 
166
 
634
 
49+[1]
 
79+[2]

  

+[1] +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

 

Komitety Okręgowe OWiUB ustaliły listy uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych w dniu 6 marca 2010 r. (pkt. 4.1.3. Regulaminu Olimpiady).
 
Zbiorcza kwalifikacja uczestników do zawodów okręgowych
XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 
 
okręgi
(siedziby)
liczba szkół zakwalifikowanych
do zawodów okręgowych
XXIII OWiUB
liczba uczniów zakwalifikowanych
do zawodów okręgowych
XXIII OWiUB
I.
(Nysa)
 
15
 
58
II.
(Bydgoszcz)
 
8
 
32
III.
(Lublin)
 
10
 
51
IV.
(Wieluń)
 
12
 
41
V.
(Kraków)
 
18
 
89
VI.
(Warszawa)
 
23
 
96
VII.
(Rzeszów)
 
19
 
65
VIII.
(Białystok)
 
10
 
37
IX.
(Gdańsk)
 
11
 
38
X.
(Bytom)
 
22
 
89
XI.
(Zielona Góra)
 
16
 
51
XII.
(Szczecin)
 
7
 
29
 
Razem
 
171
 
676

 

.

XXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2009/2010 -

ADRESY  KOMITETÓW  OKRĘGOWYCH

 

okręgi

 

Adresy siedzib

Kontakty

z KO OWiUB

Pełnomocnicy KG OWiUB

kontakt pilny

I.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szopena 4

48-300 NYSA

/604/ 83 74 49

/77/ 433 21 19

/77/ 435 68 12

fax /77/ 409 32 90

Antoni CZARNY

/604/ 83 74 49

/77/ 433 21 19

/77/ 435 68 12

/608/ 073 693

II.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 BYDGOSZCZ

 

/52/ 341 03 29

fax /52/ 341 34 12

 

Tadeusz NOWAK

/52/ 341 03 29

/692/ 888 375

III.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-834 LUBLIN

 

/81/ 533 88 34 (31)

fax /81/ 533 88 34

 

Grażyna KUBUJ-BEŁZ

/81/ 533 88 34 (31)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/604/ 071 844

IV.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 WIELUŃ

 

/43/ 843 35 56

fax /43/ 843 35 56

 

Krystyna PASTUSIAK

/43/ 843 35 56

/43/ 843 31 68

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/609/ 324 600

V.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 KRAKÓW

 

/12/ 637 48 82

fax /12/ 637 19 09

 

Władysława Maria FRANCUZ

/12/ 628 25 17 (18 fax)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/603/ 598 017

VI.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowl. i  Lic.

ul. Przyrynek 9

00-219 WARSZAWA

/22/ 831 60 37

tel/fax /22/ 831 06 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mirosława POPEK

/22/ 620 50 51 (52) tel/fax

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/502/ 931 418

VII.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 RZESZÓW

 

/17/ 852 09 43

/17/ 865 13 07

fax /17/ 852 09 43

 

Ryszard DANIEL

/502/ 072 970

VIII.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 BIAŁYSTOK

 

/85/ 73 26 306

fax /85/ 74 08 146

 

Anna RUDZIŃSKA

/85/ 73 26 306

/606/ 732 399

IX.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 GDAŃSK

 

/58/ 341 64 61

fax /58/ 341 64 61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Maria ŚLIWIŃSKA

/691/ 861 814

X.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Państwowe Szkoły Budownictwa

– Zespół Szkół

ul. Powstańców Śląskich 10

41-902 BYTOM

 

/32/ 281 97 02

fax /32/ 281 33 63

fax /32/ 281 97 02

 

Marian OSTAPCZYK

/32/ 281 97 02

/668/ 808 583

XI.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Botaniczna 50

65-392 ZIELONA GÓRA

 

/68/ 451 39 51

fax /68/ 451 39 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Małgorzata RAGIEL

/68/ 451 39 51

/607/ 080 012

XII.

 

Komitet Okręgowy OWiUB

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 SZCZECIN

 

/91/ 422 52 34

fax /91/ 422 03 43

Elżbieta GAŁKIEWICZ

/91/ 422 52 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/607/ 092 039