AKTY  POWOŁANIA
 
Do realizacji zawodów II stopnia (§ 2 pkt. 2.3. Regulaminu Olimpiady) Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych powołuje składy osobowe Komitetów Okręgowych.  Powołania  z dnia 6 grudnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami) obejmują okres trwania  VII kadencji na lata 2018-2022 :
 
I. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Nysie
1. Czarny Antoni (przewodniczący)
2. Fornalik Grzegorz (wiceprzewodniczący)
3. Świetlikowski Ryszard (sekretarz)
      (członkowie)
4. Marynowicz Andrzej
5. Stępniowski Grzegorz
6. Łazorczyk Grzegorz
7. Romik Zbigniew
8. Sylwestrzak Jerzy
 
 
II. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Bydgoszczy
1. Popielewska Magdalena (przewodnicząca)
2. Jędrzejczyk Łukasz (wiceprzewodniczący)
3. Szerszyńska Elżbieta (sekretarz)
      (członkowie)
4. Wdowiak-Jendrzejczak Marta
5. Studzińska Anita
6. Wojciechowska - Bollin Bogna 
 
 
III. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Lublinie
1. Kubuj-Bełz Grażyna (przewodnicząca)
2. Popielnicka Marta (wiceprzewodnicząca)
3. Górny Ireneusz (sekretarz)
      (członkowie)
4. Trochonowicz Maciej
5. Ostańska Anna
6. Falandysz Piotr
 
 
IV. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Wieluniu
1. Pastusiak Krystyna (przewodnicząca)
2. Witkowski Wacław (wiceprzewodniczący)
3. Parkitny Piotr (sekretarz)
      (członkowie)
4. Książek Beata
5. Grzegorek Danuta
6. Mierniczak Bożena
 
 
V. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Krakowie
1. Radoń Marcin (przewodniczący)
2. Potępa Marta (wiceprzewodnicząca)
3. Szymańska-Stachura Aneta (sekretarz)
      (członkowie)
4. Dębowski Jacek
5. Wieczorek Damian
6. Kurzyniec Kamil
7. Zbylut Sławomir
 
 
VI. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Warszawie
1. Grabska Grażyna (przewodnicząca)
2. Wojtaś Stanisław (wiceprzewodniczący)
3. Dębiec Agnieszka (sekretarz)
      (członkowie)
4. Włodarczyk Maria
5. Rodzeń Elżbieta
6. Smereczyńska Elżbieta
7. Kobylińska-Wodo Katarzyna
 
 
VII. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Rzeszowie
1. Rusinek Barbara (przewodniczący)
2. Miąsik Przemysław (wiceprzewodniczący)
3. Kozłowska Krystyna (sekretarz)
      (członkowie)
4. Dubik Grzegorz
5. Hydzik Krzysztof
6. Krasoń Joanna
7. Kuźniar Elżbieta
8. Pietrzyk Zuzanna
9. Sochacka Dorota
 
 
VIII. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Białymstoku
  1. Krawczuk Stanisława (przewodnicząca)
  2. Rudzińska Anna (wiceprzewodnicząca)
  3. Malczyńska Urszula (sekretarz)
      (członkowie)
  4. Bołtryk Agnieszka
  5. Kidrycka Aneta
  6. Królikowski Marek
  7. Michalczuk Michał
  8. Worońska Anna
  9. Sujeta Agnieszka
10. Radziszewska Małgorzata
11Balejko Igor
 
 
IX. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Gdańsku
1. Śliwińska Maria (przewodnicząca)
2. Kujawa Marcin (wiceprzewodniczący)
3. Narożnik Jadwiga (sekretarz)
      (członkowie)
4. Kulbik Marian
5. Kurałowicz Zygmunt
 
 
X. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Bytomiu
1. Hyla Anna (przewodnicząca) 
2. Ciepłak Bogdan (wiceprzewodniczący)
3. Kocur Robert (sekretarz)
      (członkowie)
4. Kocur Alicja
5. Sternik Milan
6. Frycz Jarosław
7. Pilarczyk Izabela
 
 
XI. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Zielonej Górze
1. Pabierowski Bogusław (przewodniczący)
2. Ragiel Małgorzata (wiceprzewodnicząca)
3. Weber Halina (sekretarz)
      (członkowie)
4. Eckert Wojciech
5. Baszczak Bogusław
6. Eljasz Katarzyna
 
 
XII. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Stargardzie 
1. Majkowski Bartłomiej (przewodniczący)
2. Wojtaszak-Kasza Magdalena (wiceprzewodnicząca)
3. Hofman Jacek (sekretarz)