33. Podczas inaugurującego jubileuszową XXV edycję zawodów posiedzenia Komitetu Głównego OWiUB w dniach 20-21 października 2011 r. w Stąporkowie zostały podjęte szczegółowe ustalenia w sprawie organizacji Olimpiady w roku szkolnym 2011/2012, które będą prezentowane w tematycznych zakładkach na stronie internetowej.

 

        Ocena organizacji poprzedniej, XXIV edycji OWiUB i ramy konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013" stały się podstawą przyjętych wytycznych programowo-organizacyjnych:

1. Komitet Główny Olimpiady postanowił nie wprowadzać zmian do dotychczas obowiązującego Regulaminu OWiUB. 

 

2. Harmonogramu organizacji zawodów XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 

 

3. Korekty we Wzorze zgłoszenia udziału w zawodach okręgowych, spowodowanej zwróceniem się MEN o gromadzenie danych liczby szkół, uczestników, finalistów i laureatów na kolejnych etapach Olimpiady z poszczególnych powiatów.

 

4. Założeń organizacji jubileuszowego XXV Finału Centralnego OWiUB. Zgodnie z zapisem Regulaminu Olimpiady, że szkołom najwyżej sklasyfikowanym w punktacji wyników przysługuje pierwszeństwo organizacji zawodów okręgowych lub centralnych w następnej edycji, organizację Finału Centralnego w obecnej edycji powierzono Państwowym Szkołom Budownictwa – Zespołowi Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu. 

        Komitet Główny Olimpiady dokonał zmiany na funkcji pełnomocnika w okręgu z siedzibą w Bytomiu. Nowym pełnomocnikiem została Pani Anna Hyla, Dyrektor szkoły-gospodarza Finału Centralnego XXV OWiUB.

 

        Podczas obrad została zapoczątkowana dyskusja nad przyszłością Olimpiady w kontekście kończącej się w 2012 r. kadencji Komitetu Głównego i 25-letniego dorobku OWiUB.

        Ponadto odbyło się spotkanie Kolegium Pełnomocników poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie prawidłowego przygotowywania dokumentacji z przebiegu zawodów szkolnych i okręgowych.

        W dniu 21 października br. firma Henkel Polska Sp. z o.o. zaprezentowala członkom Komitetu Głównego OWiUB nowoczesne produkty i systemy chemii budowlanej oraz Zakład Produkcyjny w Stąporkowie, w tym certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji Centralne Laboratorium Badawcze.

 

         Kierownik Organizacyjny OWiUB