20.  W dniu 1 grudnia 2010 r. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zwrócił się do Komitetu Głównego OWiUB o przekazanie szczegółowych informacji dot. udziału szkół w zawodach XXII OWiUB (rok szkolny 2008/2009) i XXIII OWiUB (rok szkolny 2009/2010).

     Na podstawie zgromadzonych protokołów z zawodów szkolnych (zgłoszeń na zawody okręgowe) zostały przetworzone informacje pozwalające prześledzić udział w zawodach w dwóch ostatnich edycjach Olimpiady w sumie 183 szkół. Monitoringiem zostały objęte następujące dane dot. z osobna każdej szkoły w XXII i w XXIII OWiUB:

      1. liczba uczniów przystępujących do zawodów I etapu olimpiady (zawodów szkolnych), 

      2. liczba uczniów zakwalifikowanych do zawodów II etapu olimpiady (zawodów okręgowych), 

      3. liczba uczniów biorących udział w zawodach etapu okręgowego,

      4. liczba uczniów zakwalifikowanych do zawodów III etapu olimpiady (zawodów centralnych),

      5. liczba uczniów biorących udział w zawodach etapu centralnego,

      6. liczba laureatów III etapu olimpiady

wraz ze wskazaniem zawodu, w którym kształcą się uczniowie.

     Przekazywanie powyższych informacji Komitet Główny OWiUB zakończył w dniu 10 grudnia br.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o przygotowywaniu raportu nt. identyfikacji szkół szeroko reprezentowanych w olimpiadach i turniejach zawodowych. Raport ten powstanie w ramach realizacji projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

      Kierownik Organizacyjny OWiUB