19.  Do dnia 16 listopada 2010 r. zostały wysłane pocztą tradycyjną (przesyłką priorytetową) do 34 wskazanych szkół, które nie uczestniczyły w poprzedniej XXIII edycji OWiUB informacje potrzebne do przeprowadzenia etapu szkolnego XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

      Kierownik Organizacyjny OWiUB