16.  W dniu 26 października 2010 r. (wtorek) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, którego celem będzie zainaugurowanie kolejnej edycji Olimpiady. Obrady zaplanowano w godz. 11.30 – 15.30 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – sala Rady Wydziału, nr 101 .

     W porządku obrad przewiduje się:

      1.    Podsumowanie XXIII OWiUB.

      2.    Informację na temat konkursu „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013" oraz  umowy  pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Politechniką Warszawską na realizację Olimpiady w latach 2010-2013.

      3.  Przyjęcie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji zawodów w roku szkolnym 2010/2011, w tym rozpatrzenie możliwości zorganizowania Finału Centralnego XXIV OWiUB w Augustowie. 

 

     Kierownik Organizacyjny OWiUB