15.  30 września 2010 r.  Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej kolejny zaktualizowany kosztorys oraz zaktualizowany harmonogram zadania zgodnego z regulaminem konkursu „Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013”, tj. realizacji XXIV, XXV i XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Oferent czeka na szybkie podpisanie umowy na realizację OWiUB. 

 

     Kierownik Organizacyjny OWiUB