13.  8 września 2010 r.  Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaktualizowany kosztorys zadania zgodnego z regulaminem konkursu „Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013”, tj. realizacji XXIV, XXV i XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Według regulaminu konkursu  następnym krokiem powinno być zawarcie umowy o realizację zadania. Datą zawarcia umowy będzie data podpisania jej przez Ministra Edukacji Narodowej. Jeżeli taki fakt nastąpi, to podamy go do informacji publicznej na stronie internetowej OWiUB. Dopiero zawarcie umowy pozwala na przystąpienie do realizacji Olimpiady.

 

     Kierownik Organizacyjny OWiUB