12.  25 sierpnia 2010 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do  informacji publicznej  wyniki  konkursu „Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013” ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 14.05.2010 r.  Na realizację XXIV, XXV i XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  nie zostały przyznane wystarczające środki finansowe. Dalszych informacji udzielimy po 7 września br.

                                                               

     Kierownik Organizacyjny OWiUB