Wyniki zawodów III stopnia (centralnych) XXVIII OWiUB.

 

wyniki z 17.04.2015 r.

 

klasyfikacja uczestników 

ranking szkół 

 

 

 

Szanowni Uczestnicy zawodów okręgowych (7.03.2015 r.)!

 

      W załączonych plikach .pdf publikujemy listę kwalifikacyjną uczestników i wykaz szkół dot. udziału w Finale Centralnym XXVIII OWiUB w Warszawie w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. Poniżej będą także sukcesywnie publikowane wyniki zawodów w poszczególnych okręgach. Prosimy o wyrozumiałość, że nie wszystkie rezultaty zawodów II stopnia ogłosimy w tym samym czasie – publikacja tak wielu danych jest pracochłonna i wymaga szczególnej staranności.

       Kwalifikacji na zawody centralne dokonaliśmy z największą starannością (po 3 najlepszych uczestników z 12 okręgów i 44 – z listy punktowej, a 2 miejsca są dodatkowo zarezerwowane dla reprezentantów  szkoły-gospodarza zawodów). Udział w Finale Centralnym (i szansa uzyskania jeszcze lepszego wyniku niż dotychczasowy) oraz przekroczenie w zawodach okręgowych bariery 40 pkt., tj. minimum dla uzyskania tytułu finalisty nie może być przypadkowe. Stąd prace uczestników zakwalifikowanych na zawody centralne i przynajmniej następne w tej liczbie w kolejności zakwalifikowanych z każdego okręgu zostały po ocenie przez Zespoły Sprawdzające dodatkowo zweryfikowane przez Centralny Zespół Sprawdzający. Powyższa operacja nie była ponownym sprawdzaniem prac, a stanowiła kalibrację ocen 12 niezależnych zespołów. Oba etapy kwalifikacji prowadzone były „z udziałem” zgromadzonych w jednym miejscu i zakodowanych wszystkich prac (centralna kwalifikacja). Odkodowanie wyników zawodów okręgowych XXVIII OWiUB nastąpiło w dniu 16 marca 2015 r.

 

          W imieniu Komitetu Głównego OWiUB

Centralny Zespół Sprawdzający CJZ w składzie:

1. doc. dr inż. Rudolf Maciejończyk (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) – Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB kierujący pracami Centralnego Jury Zawodów

2. dr inż. Anna Jankowska (Politechnika Warszawska) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB kierująca pracami Rady Naukowej i pełniąca obowiązki Przewodniczącej Komitetu Głównego

3. dr inż. Marcin Radoń (Politechnika Krakowska) – członek Komitetu Głównego OWiUB, przedstawiciel największego okręgu w Olimpiadzie

4. mgr inż. Roman Lulis (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa) – członek Komitetu Głównego OWiUB

 

 

Lista uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach III stopnia (centralnych) XXVIII OWiUB.  

 

§ 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.2.5. ust. b)

 

listy kwalifikacyjne

 

 kwalifikacja uczestników

wykaz szkół

 

 

 

 

Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXVIII OWiUB.


  § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.2.4. ust. d) i  pkt. 4.2.6. - 4.2.9.

 

I. okręg południowo-zachodni
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
II. okręg bydgoski
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
III. okręg lubelski
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
IV. okręg centralny
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
V. okręg krakowski
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
VI. okręg warszawski
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
VII. okręg rzeszowski
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
VIII. okręg białostocki
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
IX. okręg gdański
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
X. okręg       śląski
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
XI. okręg zachodni
klasyfikacja uczestników
ranking szkół
XII. okręg szczeciński
klasyfikacja uczestników
ranking szkół