50n. Udzielenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedzi w przedmiocie proponowanych przez Politechnikę Warszawską (oferenta) rozwiązań, będących wynikiem negocjacji, do  dnia 12  lipca br. nie nastąpiło - patrz Ogłoszenie 49n.

 

Kierownik Organizacyjny OWiUB