137(XXXIII). 10 stycznia 2020 r. Politechnika Warszawska złożyła w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Sprawozdanie z rozpoczęcia realizacji zadania publicznego: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022” na podstawie umowy zlecenia z dnia 25 września 2019 r., dotyczące organizacji i przeprowadzania XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku 2019. Organizator otrzymał już odpowiedź z MEN o przyjęciu sprawozdania w całości w dniu 15 stycznia 2020 r.

   Aktualnie (mimo okresu feryjnego), po zakończonym ogłaszaniu szczegółowych wyników kwalifikacji na zawody II stopnia (https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie), w okręgach trwają przygotowania do zawodów ustalonych na 29 lutego 2020 r.

     W zakładce „Promocja olimpijczyków” przedstawiamy informację o ogłoszonych w Rankingu „Perspektyw” 2020 sukcesach szkół, które startują w OWiUB (https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/promocja-olimpijczykow).